COVID-19 Fight
57 matches in 9 dictionaries. Details
feszültségnoun
  1. voltage
   USA: voʊ'ltʌ·ʤ UK: voʊltɪʤ
  1. tensions
   USA: te'ntʃʌ·nz UK: tenʃnz
  1. tension
   USA: te'nʃʌ·n UK: tenʃn
  1. figurative tenseness
   UK: tensnəs
 1. techn
  1. stress
   USA: stre's UK: stres
  1. Ügyvezetőként mindig fel kell készülnie arra, hogy a munkájából adódó stresszt és feszültséget elbírja.
    1. As a managing director, he must always be prepared to bear the stresses and strains of his job.
    1. As a managing director, he must always be prepared to bear the stresses and strains of his job.
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
  1. Ügyvezetőként mindig fel kell készülnie arra, hogy a munkájából adódó stresszt és feszültséget elbírja.
    1. As a managing director, he must always be prepared to bear the stresses and strains of his job.
    1. As a managing director, he must always be prepared to bear the stresses and strains of his job.
  2. Állandó veszekedésük nagy teher volt házasságukra.
    1. Their constant arguments were putting a strain on their marriage.
 2. phys
  1. pressure
   USA: pre'ʃəː· UK: preʃər
feszültség alatt!exp
  1. charged!
   USA: tʃɔ'rʤd UK: tʃɑʤd
feszültség alatti drótexp
  1. live wire
   USA: lɪ'v waɪ'r UK: lɪv waɪər
feszültségcsökkentő transzformátorexp
  1. booster negative
   USA: buː'stəː· ne'gʌ·tɪ·v UK: buːstər negətɪv
feszültségemelkedésexp
  1. volt rise
   USA: voʊ'lt raɪ'z UK: voʊlt raɪz
feszültségesésexp
feszültséggel teliadj
  1. stressful
   USA: stre'sfʌ·l UK: stresfʊl
feszültségmentesítésnoun
  1. relaxation
   USA: riː"læ·kseɪ'ʃʌ·n UK: riːlækseɪʃn
feszültségmérőnoun
  1. voltmeter
   UK: voʊltmiːtə
feszültség nélküli vezetékexp
  1. dead wire
   USA: de'd waɪ'r UK: ded waɪər
feszültségnövelő autótranszformátornoun
 1. electr
  1. booster
   USA: buː'stəː· UK: buːstər
feszültségosztónoun
  1. bleeder
   UK: bliːdər
feszültségtekercsexp
  1. voltage coil
   USA: voʊ'ltʌ·ʤ kɔɪ'l UK: voʊltɪʤ kɔɪl
csavaró feszültségnoun
 1. phys
  1. twist
   USA: twɪ'st UK: twɪst
elektromos feszültségadj
  1. potential
   USA: pʌ·te'ntʃʌ·l UK: pətenʃl
felületi feszültségnoun
  1. surface tension
   USA: səː'fʌ·s te'nʃʌ·n UK: səːfɪs tenʃn
hálózati feszültségexp
  1. line power
   USA: laɪ'n paʊ'əː· UK: laɪn paʊər
  1. household power
   USA: haʊ'shoʊ"ld paʊ'əː· UK: haʊshoʊld paʊər
határfelületi feszültségexp
  1. interfacial tension
   UK: ɪntəːrfeɪʃl tenʃn
lüktető feszültségexp
  1. pulsating voltage
   USA: pʌ'lseɪ"tɪ·ŋ voʊ'ltʌ·ʤ UK: pʌlseɪtɪŋ voʊltɪʤ
merőleges feszültségexp
  1. rated voltage
   USA: reɪ'tʌ·d voʊ'ltʌ·ʤ UK: reɪtɪd voʊltɪʤ
Report or add missing word to a dictionary...