COVID-19 Fight
16 matches in 6 dictionaries. Details
fiatalkorúadj
  1. youthful
   USA: yuː'θfʌ·l UK: juːθfəl
  1. underaged
   UK: ʌndəreɪʤɪd
  1. teen-age
   USA: tiː'neɪ"ʤ UK: tiːneɪʤ
fiatalkorú bűnözésexp
  1. juvenile delinquency
   USA: ʤuː'vʌ·naɪ"l dʌ·lɪ'ŋkwʌ·nsiː· UK: ʤuːvənaɪl dɪlɪŋkwənsiː
fiatalkorú bűnözőexp
  1. youthful offender
   USA: yuː'θfʌ·l ʌ·fe'ndəː· UK: juːθfəl əfendər
serdülökorú, tizenéves, fiatalkorúadj
  1. teenage
   USA: tiː'neɪ"ʤ UK: tiːneɪʤ
fiatalkorúnoun
fiatalkorúak bíróságanoun
fiatalkorúundef
fiatalkorúnoun
  1. minore
   m f
fiatalkorúak bíróságaundef
fiatalkorúakkal kapcsolatosundef
fiatalkorúundef
fiatalkorúságundef
fiatalkorúak bírósága
fiatalkorúak büntetőjogi felelőssége
fiatalkorúak foglalkoztatása
Report or add missing word to a dictionary...