146 matches in 3 dictionaries. Details
fieldnoun USA: fiː'ld UK: fiːld
  1. The kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in a field.
    1. A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez.
 1. compound
  1. This Directive shall apply to activities in the field of architecture.
    1. Ez az irányelv az építészet területén végzett tevékenységekre vonatkozik.
  1. sports
   1. As a warm-up run around the football field.
     1. Bemelegítésként fusd körbe a focipályát.
  2. sports
  3. hunting
 2. math
 3. econ
 4. phys
fieldv intrans v USA: fiː'ld UK: fiːld
  1. Last year she won the marathon against a very strong field.
    1. Tavaly nagyon erős mezőnyben nyerte a maratonfutást.
  1. Cows were grazing in the field near the village.
    1. Tehenek legelésztek a falu melletti mezőn.
fieldadj USA: fiː'ld UK: fiːld
 1. mil
  1. The purpose of the field practice is to study the flora and fauna of the Mediterranean.
    1. A terepgyakorlat célja a mediterrán növény- és állatvilág megismerése.
field-allowancenoun
field-artillerynoun
field beanexp USA: fiː'ld biː'n UK: fiːld biːn
field-bednoun
field coilnoun USA: fiː'ld kɔɪ'l UK: fiːld kɔɪl
field-dressingnoun
field engineerexp USA: fiː'ld e"nʤʌ·nɪ'r UK: fiːld enʤɪnɪər
fieldernoun USA: fiː'ldəː· UK: fiːldər
field eventsexp USA: fiː'ld iː·ve'nts UK: fiːld ɪvents
field-glassesnoun
field-greynoun
field-gunnoun
field hockeyexp USA: fiː'ld hɔ'kiː· UK: fiːld hɔkiː
field-hospitalnoun
field-marshalnoun
field mouseexp USA: fiː'ld maʊ's UK: fiːld maʊs
Report or add missing word to a dictionary...