COVID-19 Fight
flagnoun USA: flæ'g UK: flæg
flagnoun USA: flæ'g UK: flæg
flagnoun USA: flæ'g UK: flæg
flagnoun USA: flæ'g UK: flæg
flagnoun USA: flæ'g UK: flæg
flagv trans v USA: flæ'g UK: flæg
Flag Daynoun USA: flæ'g deɪ' UK: flæg deɪ
flag downv USA: flæ'g daʊ'n UK: flæg daʊn
flag of distressexp USA: flæ'g ʌ·v dɪ"stre's UK: flæg ɔv dɪstres
flag of truceexp USA: flæ'g ʌ·v truː's UK: flæg ɔv truːs
flag officernoun USA: flæ'g ɔː'fʌ·səː· UK: flæg ɔfɪsər
flag officerexp USA: flæ'g ɔː'fʌ·səː· UK: flæg ɔfɪsər
flag pavementnoun USA: flæ'g peɪ'vmʌ·nt UK: flæg peɪvmənt
flag-boatnoun
flag-captainnoun
flagellatev trans v USA: flæ'ʤʌ·leɪ"t UK: flæʤəleɪt
flagellationnoun UK: flæʤəleɪʃn
flageoletnoun USA: flæ"ʤʌ·le't UK: flæʤoʊlet
Report or add missing word to a dictionary...