193 matches in 7 dictionaries. Details
flatnoun USA: flæ't UK: flæt
 1. UK
  1. Last night I saw you climbing into this flat.
    1. Tegnap éjjel láttalak, hogy bemásztál ebbe a lakásba.
flatnoun USA: flæ't UK: flæt
   1. We used to walk about that dim old flat at Yarmouth in a loving manner, hours and hours.
     1. Órákon át sétálgattunk szerelmesek módjára a yarmouthi ősi, kopár lapályon.
   2. They were still alone here at the edge of the flat.
     1. Még mindig egyedül voltak a síkságnak ezen a szélén.
   1. They could have a rest on the flats by the river.
     1. Pihenhettek egyet a folyó melletti homokzátonyon.
  1. mining
   1. He sat on a flat rock and stared at the sea.
     1. Leült egy lapos sziklára és bámulta a tengert.
 1. theatre
 2. US
  1. After driving over a nail he had to fix a flat.
    1. Miután áthajtott egy szögön, ki kellett javítania a defektet.
  1. The test area shall be flat and horizontal.
    1. A mérési terület sík és egyenletes legyen.
flatv trans v USA: flæ't UK: flæt
flatadj USA: flæ't UK: flæt
flatadj USA: flæ't UK: flæt
  1. The road ahead was flat and smooth.
    1. Az út előttünk sima és egyenletes volt.
    1. Az út előttünk sima és egyenletes volt.
  2. The fire did well in the fireplace of flat stones.
    1. A tűz derekasan égett a tűzhely sima kőlapjain.
 1. figurative
   1. Her voice was flat and emotionless.
     1. Hangja tompa és érzelemmentes volt.
   1. The water tasted flat.
     1. A víznek állott íze volt.
 2. music
flatadv USA: flæ't UK: flæt
 1. informal
  1. The old woman had a flat, measured way of speaking sometimes.
    1. Az öregasszony néha határozott, kimért modorban beszélt.
  2. I told him flat that he cannot take the car for the weekend.
    1. Kereken megmondtam neki, hogy nem viheti el az autót a hétvégére.
flat as a pancakeexp USA: flæ't e'z eɪ' pæ'nkeɪ"k UK: flæt əz eɪ pænkeɪk
flatbed machineexp USA: flæ'tbe"d mɪ·ʃiː'n UK: flætbed məʃiːn
flatbed printing machineexp USA: flæ'tbe"d prɪ'nɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: flætbed prɪntɪŋ məʃiːn
flatboatnoun USA: flæ'tboʊ"t UK: flætboʊt
flat-boatnoun USA: flæ'tboʊ"t UK: flætboʊt
flatcarnoun UK: flætkɑr
flat countryexp USA: flæ't kʌ'ntriː· UK: flæt kʌntriː
flat / fall -v USA: flæ't fɔ'l UK: flæt fɔːl
flatfishnoun USA: flæ'tfɪ"ʃ UK: flætfɪʃ
flat-fishnoun USA: flæ'tfɪ"ʃ UK: flætfɪʃ
flat-footnoun noun UK: flætfʊt
 1. slang
flat-footedadj UK: flætfʊtɪd
flat glassnoun USA: flæ't glæ's UK: flæt glɑs
flat-ironnoun UK: flætaɪən
Report or add missing word to a dictionary...