COVID-19 Fight
247 matches in 6 dictionaries. Details
forcenoun USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. These exchange rates apply to price lists in force.
    1. Ezeket az árfolyamokat alkalmazzák az érvényben lévő árlistákhoz.
forcev trans v USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. The force of the wind broke trees and damaged roofs.
    1. A szél ereje fákat tört ki és tetőkben okozott kárt.
  2. He tried to take the letter with force.
    1. Megpróbálta erőszakkal elvenni a levelet.
force backv trans v USA: fɔː'rs bæ'k UK: fɔːs bæk
force back one's tearsv USA: fɔː'rs bæ'k wʌ'nz tɪ'rz UK: fɔːs bæk wʌnz tɪəz
force / be in -v USA: fɔː'rs biː· ɪ'n UK: fɔːs biː ɪn
forcecropnoun
forced landingexp USA: fɔː'rst læ'ndɪ·ŋ UK: fɔːst lændɪŋ
force downv trans v USA: fɔː'rs daʊ'n UK: fɔːs daʊn
force duplicated file handleexp USA: fɔː'rs dyuː'plʌ·keɪ"tʌ·d faɪ'l hæ'ndʌ·l UK: fɔːs djuːplɪkeɪtɪd faɪl hændl
forced ventillationexp UK: fɔːst ventɪleɪʃn
force fromv trans v USA: fɔː'rs fəː·m UK: fɔːs frɔm
forcefuladj USA: fɔː'rsfʌ·l UK: fɔːsfəl
forcefullyadv USA: fɔː'rsfʌ·liː· UK: fɔːsfəliː
forcefulnessnoun USA: fɔː'rsfʌ·lnʌ·s UK: fɔːsfəlnəs
force intov trans v USA: fɔː'rs ɪ"ntʌ· UK: fɔːs ɪntuː
force limiterexp UK: fɔːs lɪmɪtər
force majeureexp USA: fɔː'rs mʌ·ʤuː'r UK: fɔːs mæʒəːr
force majeure (francia)exp USA: fɔː'rs mʌ·ʤuː'r frɔ'ntʃʌ·
force-meatnoun UK: fɔːsmiːt
Report or add missing word to a dictionary...