COVID-19 Fight
gazdaságnoun
  1. farmland
   USA: fɔ'rmlæ"nd UK: fɑmlænd
  1. farm
   USA: fɔ'rm UK: fɑm
  1. economy
   USA: iː·kɔ'nʌ·miː· UK: ɪkɔnəmiː
(gazdaságban) csökkent, mérsékel nyereséget ált.v
  1. erase
   USA: iː·reɪ's UK: ɪreɪz
gazdaságiadj
  1. economic
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k UK: iːkənɔmɪk
gazdasági alapexp
  1. economic foundation
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k faʊ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: iːkənɔmɪk faʊndeɪʃn
gazdasági alaptörvényexp
  1. basic economic law
   USA: beɪ'sɪ·k iː"kʌ·nɔ'mɪ·k lɔ' UK: beɪsɪk iːkənɔmɪk lɔː
gazdasági cselédnoun
  1. mop fair
   USA: mɔ'p fe'r UK: mɔp feər
gazdasági függőségben levő államnoun
  1. client state
   USA: klaɪ'ʌ·nt steɪ't UK: klaɪənt steɪt
gazdasági helyzetnoun
  1. economics
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·ks UK: iːkənɔmɪks
gazdasági hivatalnoun
  1. finance office
   USA: faɪ'næ"ns ɔː'fʌ·s UK: faɪnæns ɔfɪs
gazdasági háborúexp
  1. white war
   USA: hwaɪ't wɔː'r UK: waɪt wɔːr
gazdasági igazgatónoun
  1. bursar
   UK: bəːsər
gazdasági intézőnoun
  1. steward
   USA: stuː'əː·d UK: stjʊəd
gazdasági lehiggadásnoun
 1. gen.econ.
  1. informal US shakeout
   USA: ʃeɪ'kaʊ"t UK: ʃeɪkaʊt
gazdasági munkásnoun
  1. mop fair
   USA: mɔ'p fe'r UK: mɔp feər
gazdasági normalizálódásnoun
  1. shakeout
   USA: ʃeɪ'kaʊ"t UK: ʃeɪkaʊt
gazdasági pangásnoun
  1. recession
   USA: riː"se'ʃʌ·n UK: rɪseʃn
gazdasági rendszernoun
  1. economy
   USA: iː·kɔ'nʌ·miː· UK: ɪkɔnəmiː
gazdasági sejtformaexp
gazdasági szektornoun
  1. sector
   USA: se'ktəː· UK: sektər
gazdasági tervezésexp
  1. economic planning
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k plæ'nɪ·ŋ UK: iːkənɔmɪk plænɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...