COVID-19 Fight
26 matches in 7 dictionaries. Details
gyűlésnoun
  1. sitting
   USA: sɪ'tɪ·ŋ UK: sɪtɪŋ
  1. session
   USA: se'ʃʌ·n UK: seʃn
  1. Mutatja, egy szakaszban mennyi kérdést tesz fel a program.
    1. It shows how many questions are asked in one session.
  1. proceedings
   USA: prʌ·siː'dɪ·ŋz UK: prəsiːdɪŋz
  1. pow-wow
   USA: paʊ'waʊ" UK: paʊwaʊ
  1. US meeting
   USA: miː'tɪ·ŋ UK: miːtɪŋ
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
  1. festering
   USA: fe'stəː·ɪ·ŋ UK: festərɪŋ
  1. US convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
  1. assembly
   USA: ʌ·se'mbliː· UK: əsembliː
  1. Ezekkel a szavakkal feloszlatta a gyűlést.
    1. And when he had said these things, he dismissed the assembly.
  2. Azután Dávid így szólt az egész gyülekezethez: Dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket!
    1. And David commanded all the assembly: Bless the Lord our God.
gyűlésre vonatkozóadj
  1. conventional
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: kənvenʃənl
gyűlést megnyit/gyűlés részvevőit rendre utasítjaexp
  1. call a meeting to order
   USA: kɔː'l eɪ' miː'tɪ·ŋ tʌ· ɔː'rdəː· UK: kɔːl eɪ miːtɪŋ tuː ɔːdər
egyházi gyűlésnoun
  1. convocation
   USA: kɔ"nvʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kɔnvəkeɪʃn
pártvezetőségi gyűlésnoun
 1. pol
  1. pej US caucus
   USA: kɔ'kʌ·s UK: kɔːkəs
birodalmi gyűlési határozatnoun
 1. hist
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
káptalani gyűlésteremnoun
  1. chapter-house
   UK: tʃæptəhaʊs
gyűlésnoun
  1. e Versammlung
   fɛɐ'zamlʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Versammlungen
   1. genitiveForm:
   2. Versammlung
  1. e Tagung
   'taːgʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Tagungen
   1. genitiveForm:
   2. Tagung
  1. literary s Meeting
   'miːtɪŋ
   1. pluralForm:
   2. Meetings
   1. genitiveForm:
   2. Meetings
  1. r Konvent
   kɔn'vɛnt
   1. pluralForm:
   2. Konvente
   1. genitiveForm:
   2. Konventes
   3. Konvents
gyűlésnoun
káptalani gyűlésteremnoun
gyűlésnoun
gyűlési határozatok gyűjteményenoun
 1. egyh. vagy civil
gyűlésteremundef
  1. old parlatorio
   parlatório
presbitériumi gyűlésundef
 1. skót evangélikus egyh.
  1. sinodo
   sínodo
tartományi gyűlésundef
választási gyűlésundef
szabadtéri gyűlés, megmozdulásundef
  1. presidio
   tsz: -di -dii presídio
elnököl a gyűlésenundef
szabadok törvényhozó és törvénykező gyűléseundef
 1. ókori germán népeknél
Report or add missing word to a dictionary...