gyakranadv
  1. oftentimes
   USA: ɔː'ftʌ·ntaɪ"mz UK: ɔːfntaɪmz
  1. often
   USA: ɔː'ftʌ·n UK: ɔfn
  1. oft
   USA: ɔː'ft UK: ɔft
  1. oft-times
   UK: ɔːfttaɪmz
  1. many a time
   USA: me'niː· eɪ' taɪ'm UK: meniː eɪ taɪm
  1. frequently
   USA: friː'kwʌ·ntliː· UK: friːkwəntliː
gyakran ellátogatv
  1. frequent
   USA: friː'kwe"nt UK: friːkwənt
gyakran ellátogat vhovav
  1. frequent
   USA: friː'kwe"nt UK: friːkwənt
gyakran találkozol vele?exp
  1. do you see much of him?
   USA: duː' yuː' siː' mʌ'tʃ ʌ·v ɪ"m UK: duː juː siː mʌtʃ ɔv hɪm
gyakran van együtt vkivelv
  1. see a great deal of sy
   USA: siː' eɪ' greɪ't diː'l ʌ·v saɪ'
gyakran visszatérőnoun
  1. haunting
   USA: hɔː'ntɪ·ŋ UK: hɔːntɪŋ
igen gyakranexp
  1. times without number
   USA: taɪ'mz wɪ"ðaʊ't nʌ'mbəː· UK: taɪmz wɪðaʊt nʌmbər
  1. numbers of times
   USA: nʌ'mbəː·z ʌ·v taɪ'mz UK: nʌmbəz ɔv taɪmz
  1. as often as not
   USA: e'z ɔː'ftʌ·n e'z nɔ't UK: əz ɔfn əz nɔt
milyen gyakranexp
  1. how often
   USA: haʊ' ɔː'ftʌ·n UK: haʊ ɔfn
amilyen gyakran csak tehetem.exp
  1. often / as - as i can.
   USA: ɔː'ftʌ·n e'z e'z aɪ' kʌ·n UK: ɔfn əz əz aɪ kæn
amilyen gyakran csak tehetemexp
  1. as often as i can
   USA: e'z ɔː'ftʌ·n e'z aɪ' kʌ·n UK: əz ɔfn əz aɪ kæn
segédige: 'régebben gyakran'exp
  1. used to (do)
   USA: yuː'zd tʌ· duː' UK: juːzd tuː duː
áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részéexp
program- v. projektengedélyező - "Szabályosan" magát a segélyprogramot illetik a "program" szóval és a programok első fokú alprogramjait a "projekt" szóval. A külföldi és hazai Phar-anyagokban gyakran keveredik a két szó használata. (PHARE)exp
Report or add missing word to a dictionary...