COVID-19 Fight
21 matches in 6 dictionaries. Details
gyengülv
  1. weaken
   USA: wiː'kʌ·n UK: wiːkən
  1. slacken
   USA: slæ'kʌ·n UK: slækən
  1. relax
   USA: riː·læ'ks UK: rɪlæks
  1. lose strength
   USA: luː'z stre'ŋθ UK: luːz streŋθ
  1. US let up
   USA: le't ʌ'p UK: let ʌp
  1. lessen
   USA: le'sʌ·n UK: lesn
  1. old go off
   USA: goʊ' ɔː'f UK: goʊ ɔf
  1. fail
   USA: feɪ'l UK: feɪl
  1. Ha gyengül a látásom, erősebb szemüvegre lesz szükségem.
    1. If my eyesight fails, I'll need to wear stronger glasses.
  1. extenuate
   USA: ɪ·kste'nyuː·eɪ"t UK: ɪkstenjʊeɪt
  1. dwindle
   USA: dwɪ'ndʌ·l UK: dwɪndl
 1. med
  1. decline
   USA: dɪ·klaɪ'n UK: dɪklaɪn
  1. deaden
   USA: de'dʌ·n UK: dedn
  1. attenuate
   USA: ʌ·te'nyuː·eɪ"t UK: ətenjʊɪt
gyengülésnoun
  1. weakening
   USA: wiː'kʌ·nɪ·ŋ UK: wiːknɪŋ
  1. impairment
   USA: ɪ"mpe'rmʌ·nt UK: ɪmpeəmənt
  1. deadening
   USA: de'dnɪ·ŋ UK: dednɪŋ
gyengülőadj
  1. weakening
   USA: wiː'kʌ·nɪ·ŋ UK: wiːknɪŋ
  1. failing
   USA: feɪ'lɪ·ŋ UK: feɪlɪŋ
nem gyengültadj
  1. unimpaired
   USA: ʌ"nɪ"mpe'rd UK: ʌnɪmpeəd
gyengülv
gyengülésnoun
 1. pl látásé
  1. figurative f baisse
gyengülésnoun
 1. magán-/mássalhangzóé ling
gyengülőundef
gyengültadj
  1. calato
   caláto
ízérzékelés zavara, gyengüléseundef
  1. disgeusia
   disgeusía
gyengülésundef
gyengülőundef
Report or add missing word to a dictionary...