COVID-19 Fight
42 matches in 5 dictionaries. Details
ha kellexp
  1. in case of necessity
   USA: ɪ'n keɪ's ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː· UK: ɪn keɪs ɔv nɪsesɪtiː
kellemes hangzásúadj
  1. harmonious
   USA: hɔ·rmoʊ'niː·ʌ·s UK: hɑmoʊnɪəs
kellemes hangúadj
  1. euphonic
   UK: juːfɔnɪk
kellemetlen hangnoun
  1. jar
   USA: ʤɔ'r UK: ʤɑr
kellemetlen hatást keltőnoun
  1. jarring
   USA: ʤɔ'rɪ·ŋ UK: ʤɑrɪŋ
ennek majd meglesz a kellő hatásaexp
  1. that will just do the trick
   USA: ðʌ·t wʌ·l ʤʌ·st duː' ðiː· trɪ'k UK: ðət wɪl ʤʌst duː ðiː trɪk
haza kell mennemexp
  1. i must be home
   USA: aɪ' mʌ'st biː· hoʊ'm UK: aɪ mʌst biː hoʊm
meg kell halni a nevetéstőlexp
  1. it would make a cat laugh
   USA: ʌ·t wʊ'd meɪ'k eɪ' kæ't læ'f UK: ɪt wʊd meɪk eɪ kæt lɑf
összeköti a kellemest a hasznossalexp
  1. combine work with pleasure
   USA: kʌ·mbaɪ'n wəː'k wʌ·ð ple'ʒəː· UK: kɔmbaɪn wəːk wɪð pleʒər
kiegészíthetőség - Az Európai Közösségek jogrendszerének egyik fontos, a hatáskörök elosztását szabályozó elve, amelynek értelmében a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik. (PHARE)noun
ha választani kellexp
ha kellexp
  1. wenn es not tut
   'vɛn 'ɛs 'noːt 'tuːt
  1. wenn es not ist
   'vɛn 'ɛs 'noːt 'ɪst
haza kell mennünkexp
kell neki három hét, míg ...exp
  1. es braucht drei Wochen bis ...
   'ɛs 'braʊxt 'draɪ 'vɔxən 'bɪs
hangsúlyozni kellundef
ha kellundef
ha kell, kérdezd meg a portástundef
gyors, határozott döntést kell hozniundef
ilyenkor kell hazajönni?undef
éles, kellemetlen hangon beszél (emberundef
Report or add missing word to a dictionary...