COVID-19 Fight
11 matches in 6 dictionaries. Details
haladvaadj
  1. progressively
   USA: prɔ·gre'sɪ·vliː· UK: prəgresɪvliː
haladványnoun
 1. math
  1. progression
   USA: prʌ·gre'ʃʌ·n UK: prəgreʃn
mértani haladványexp
  1. geometric progression
   USA: ʤiː"ʌ·me'trɪ·k prʌ·gre'ʃʌ·n UK: ʤɪəmetrɪk prəgreʃn
haladványnoun
 1. math
  1. old e Progression
   progrɛ'sioːn
   1. pluralForm:
   2. Progressionen
   1. genitiveForm:
   2. Progression
haladványnoun
 1. math
 2. math
egymás mögött haladva vonatot játszikundef
haladványundef
mértani sorozat / haladványundef
számtani sorozat / haladványundef
haladványundef
  1. fogyó haladvány
    1. изходяща/намаляваща ~
  2. mértani haladvány
    1. геометрична ~
  3. növekvő haladvány
    1. възходяща/растяща ~
  4. számtani haladvány
    1. аритметична ~
számtani haladvány
Report or add missing word to a dictionary...