COVID-19 Fight
helyiadj
  1. topical
   USA: tɔ'pɪ·kʌ·l UK: tɔpɪkl
  1. regional
   USA: riː'ʤʌ·nʌ·l UK: riːʤənl
  1. parochial
   USA: pəː·oʊ'kiː·ʌ·l UK: pəroʊkɪəl
  1. local
   USA: loʊ'kʌ·l UK: loʊkl
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. endemic
   USA: e·nde'mɪ·k UK: endemɪk
helyi adóv
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
helyi beszerzés (EU)exp
  1. local shopping
   USA: loʊ'kʌ·l ʃɔ'pɪ·ŋ UK: loʊkl ʃɔpɪŋ
helyi beszerzés (PHARE)exp
  1. local shopping
   USA: loʊ'kʌ·l ʃɔ'pɪ·ŋ UK: loʊkl ʃɔpɪŋ
helyi buszjáratexp
  1. local bus service
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ's səː'vʌ·s UK: loʊkl bʌs səːvɪs
helyi csapatexp
  1. home side
   USA: hoʊ'm saɪ'd UK: hoʊm saɪd
helyi fióknoun
  1. US local
   USA: loʊ'kʌ·l UK: loʊkl
helyi hatóságokexp
  1. local authorities
   USA: loʊ'kʌ·l ʌ·θɔː'rʌ·tiː·z UK: loʊkl ɔːθɔrɪtɪz
helyi hálózatnoun
  1. local area network
   USA: loʊ'kʌ·l e'riː·ʌ· ne'twəː"k UK: loʊkl eərɪə netwəːk
helyi hírnoun
  1. US local
   USA: loʊ'kʌ·l UK: loʊkl
helyi jellegnoun
  1. localism
   UK: loʊkəlɪzəm
helyi jelleg/szokásnoun
  1. localism
   UK: loʊkəlɪzəm
helyi jellegzetességexp
  1. local colour
   UK: loʊkl kʌlər
helyi jellegűadj
  1. endemic
   USA: e·nde'mɪ·k UK: endemɪk
helyi járványnoun
  1. endemic
   USA: e·nde'mɪ·k UK: endemɪk
helyi kormányzat, önkormányzat (PHARE)exp
  1. local government
   USA: loʊ'kʌ·l gʌ'vəː·nmʌ·nt UK: loʊkl gʌvənmənt
helyi képviseletexp
  1. local agency
   USA: loʊ'kʌ·l eɪ'ʤʌ·nsiː· UK: loʊkl eɪʤənsiː
helyi költségvetési juttatás - A munkaprogram jóváhagyásával életbelépő költségjuttatási felhatalmazás, amelynek alapján az adott program helyi irányítója a program költségeit biztosítja. (PHARE)exp
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
helyi költségvetési juttatás (EU)exp
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
helyi megbetegedési arányszámnoun
  1. morbidity
   USA: mɔː·rbɪ'dʌ·tiː· UK: mɔːbɪdɪtiː
Report or add missing word to a dictionary...