COVID-19 Fight
157
matches in the
hiba.noun
  1. error.
   USA: e'rəː· UK: erər
hibanoun
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
 1. techn engin
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. Az emberekben van a hiba.
    1. The trouble is with the men.
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
  1. Volt néhány hibám, főleg helyesírási hiba a leckémben.
    1. I've made some slips, mainly spelling errors in my homework.
    1. I've made some slips, mainly spelling errors in my homework.
  1. mistake
   USA: mɪ"steɪ'k UK: mɪsteɪk
  1. Nagy hiba volt, hogy egyáltalában beengedtelek titeket a trónterembe.
    1. It was a great mistake that I let you into the Throne Room.
  1. miss
   USA: mɪ's UK: mɪs
  1. mischief
   USA: mɪ'stʃʌ·f UK: mɪstʃɪf
  1. malformation
   USA: mæ"lfɔː·rmeɪ'ʃʌ·n UK: mælfɔːmeɪʃn
  1. lapse
   USA: læ'ps UK: læps
  1. incongruity
   USA: ɪ"ŋkɔː·ŋruː'ʌ·tiː· UK: ɪnkɔŋgruːɪtiː
  1. glitch
   USA: glɪ'tʃ
  1. flaw
   USA: flɔː' UK: flɔː
  1. fault
   USA: fɔː'lt UK: fɔːlt
  1. failure
   USA: feɪ'lyəː· UK: feɪljər
  1. Hálózati hiba történt.
    1. Network failure.
  1. failing
   USA: feɪ'lɪ·ŋ UK: feɪlɪŋ
  1. Ez már komoly hiba! - kiáltotta Elizabeth.
    1. That is a failing indeed! cried Elizabeth.
  1. error
   USA: e'rəː· UK: erər
  1. Ki gondolta volna, hogy hiba csúszott a számításba?
    1. Who could have expected such an error in calculation?
  2. Volt néhány hibám, főleg helyesírási hiba a leckémben.
    1. I've made some slips, mainly spelling errors in my homework.
    1. I've made some slips, mainly spelling errors in my homework.
  1. demerit
   USA: diː·me'rʌ·t UK: diːmerɪt
  1. informal US clinker
   UK: klɪŋkər
  1. blunder
   USA: blʌ'ndəː· UK: blʌndər
  1. blooper
   USA: bluː'pəː·
  1. slang bloomer
   USA: bluː'məː· UK: bluːmər
  1. blemish
   USA: ble'mɪ·ʃ UK: blemɪʃ
  1. amiss
   USA: ʌ·mɪ's UK: əmɪs
hiba a hívás formájábanexp
  1. bad call format
   USA: bæ'd kɔː'l fɔː'rmæ"t UK: bæd kɔːl fɔːmæt
hiba a operációs rendszer betöltésekorexp
  1. error loading operating system
   USA: e'rəː· loʊ'dɪ·ŋ ɔ'pəː·eɪ"tɪ·ŋ sɪ'stʌ·m UK: erər loʊdɪŋ ɔpəreɪtɪŋ sɪstəm
hiba az exe filebanexp
hiba az olvasás soránexp
  1. error reading
   USA: e'rəː· riː'dɪ·ŋ UK: erər riːdɪŋ
hiba az írás soránexp
  1. error writing
   USA: e'rəː· raɪ'tɪ·ŋ UK: erər raɪtɪŋ
hiba csúszott a számításbaexp
hiba fordult előexp
  1. error found
   USA: e'rəː· faʊ'nd UK: erər faʊnd
hiba, hiányosságnoun
  1. shortcoming
   USA: ʃɔː'rtkʌ"mɪ·ŋ UK: ʃɔːtkʌmɪŋ
hiba, tévedésnoun
  1. fault
   USA: fɔː'lt UK: fɔːlt
hibaelhárításnoun
 1. IT
  1. troubleshooting
   UK: trʌblʃuːtɪŋ
  1. trouble-shooting
   UK: trʌblʃuːtɪŋ
hiba-ismétlésnoun
hibajavításnoun
hibajavító festéknoun
  1. correction fluid
   USA: kəː·e'kʃʌ·n fluː'ʌ·d UK: kərekʃn fluːɪd
  1. correcting fluid
   USA: kəː·e'ktɪ·ŋ fluː'ʌ·d UK: kərektɪŋ fluːɪd
hibajegyzéknoun
  1. errata
   UK: erɑtə
hibajelnoun
 1. textile
  1. string
   USA: strɪ'ŋ UK: strɪŋ
hibajelenségnoun
  1. failure
   USA: feɪ'lyəː· UK: feɪljər
hibakeresőnoun
  1. trouble-shooter
   USA: trʌ'bʌ·lʃuː"təː· UK: trʌblʃuːtər
  1. fault-finder
   UK: fɔːltfaɪndə
hibakezelésnoun
Report or add missing word to a dictionary...