COVID-19 Fight
ide-odanoun
  1. hither and thither
   UK: hɪðər ənd ðɪðər
  1. backwards and forwards
   USA: bæ'kwəː·dz ʌ·nd fɔː'rwəː·dz UK: bækwədz ənd fɔːwədz
  1. back and forth
   USA: bæ'k ʌ·nd fɔː'rθ UK: bæk ənd fɔːθ
 1. engin
  1. alternating
   USA: ɔː'ltəː·neɪ"tɪ·ŋ UK: ɔːltəneɪtɪŋ
ide-oda dobv
  1. shuttlecock
   UK: ʃʌtlkɔk
ide-oda dobálja magátv
  1. flounce
   USA: flaʊ'ns UK: flaʊns
ide-oda gurítv
  1. roll about
   USA: roʊ'l ʌ·baʊ't UK: roʊl əbaʊt
ide-oda hemperegv
  1. roll about
   USA: roʊ'l ʌ·baʊ't UK: roʊl əbaʊt
ide-oda hintáztatv
  1. wobble
   USA: wɔ'bʌ·l UK: wɔbl
ide-oda járexp
  1. shuttle
   USA: ʃʌ'tʌ·l UK: ʃʌtl
ide-oda járásnoun
  1. jig
   USA: ʤɪ'g UK: ʤɪg
ide-oda lengv
 1. engin
  1. reciprocate
   USA: rʌ·sɪ'prʌ·keɪ"t UK: rɪsɪprəkeɪt
ide-oda mozgatv
  1. wiggle
   USA: wɪ'gʌ·l UK: wɪgl
  1. wag
   USA: wæ'g UK: wæg
  1. reciprocate
   USA: rʌ·sɪ'prʌ·keɪ"t UK: rɪsɪprəkeɪt
ide-oda mozogv
  1. wag
   USA: wæ'g UK: wæg
ide-oda ráncigálv
  1. pull about
   USA: pʊ'l ʌ·baʊ't UK: pʊl əbaʊt
ide-oda rángat vkitv
  1. maul sy about
   USA: mɔː'l saɪ' ʌ·baʊ't
ide-oda sietv
  1. diddle
   UK: dɪdl
ide-oda szálldosv
  1. fly about
   USA: flaɪ' ʌ·baʊ't UK: flaɪ əbaʊt
ide-oda támolyogv
  1. wobble
   USA: wɔ'bʌ·l UK: wɔbl
ide-oda ugrálv
  1. flounce about
   USA: flaʊ'ns ʌ·baʊ't UK: flaʊns əbaʊt
hajszolt iramban ide-oda száguldv
  1. race about
   USA: reɪ's ʌ·baʊ't UK: reɪs əbaʊt
Report or add missing word to a dictionary...