COVID-19 Fight
109 matches in 7 dictionaries. Details
illőadj
  1. seemly
   UK: siːmliː
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
    1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
  2. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
    1. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
  3. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
    1. This didn't seem to have the right effect.
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
  1. relevant
   USA: re'lʌ·vʌ·nt UK: reləvənt
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. pertinent
   USA: pəː'tʌ·nʌ·nt UK: pəːtɪnənt
  1. fitting
   USA: fɪ'tɪ·ŋ UK: fɪtɪŋ
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. felicitous
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: fəlɪsɪtəs
  1. decorous
   USA: de'kəː·ʌ·s UK: dekərəs
  1. decent
   USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
  1. befitting
   USA: bʌ·fɪ'tɪ·ŋ UK: bɪfɪtɪŋ
  1. becoming
   USA: bɪ·kʌ'mɪ·ŋ UK: bɪkʌmɪŋ
  1. appropriate
   USA: ʌ·proʊ'priː·eɪ"t UK: əproʊprɪeɪt
  1. Nem lenne helyénvaló az eredeti határozat megváltoztatása.
    1. It would not be appropriate to alter this original decision.
  2. Kérem helyes fájlnév-utótagot használjon vagy válasszon ki egy fájlformátumot.
    1. Please use an appropriate filename suffix or select a file format.
illőenadv
  1. properly
   USA: prɔ'pəː·liː· UK: prɔpəliː
  1. Alkalomhoz illően volt öltözve.
    1. She was properly dressed.
  2. Ha a napon tartózkodsz, kalappal vagy kendővel védd megfelelően a fejedet.
    1. If you stay in the sun, protect your head properly with a hat or scarf.
  1. fitly
   UK: fɪtliː
  1. duly
   USA: duː'liː· UK: djuːliː
illően, megfelelőenadv
illő vkiheznoun
  1. becoming
   USA: bɪ·kʌ'mɪ·ŋ UK: bɪkʌmɪŋ
alkalomhoz illőadj
  1. suitable to the occasion
   USA: suː'tʌ·bʌ·l tʌ· ðiː· ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: suːtəbl tuː ðiː əkeɪʒn
államférfihoz illőadj
  1. statesmanlike
   USA: stʌ·te'smʌ·nlaɪ"k UK: steɪtsmənlaɪk
apához illőadj
  1. fatherly
   USA: fɔ'ðəː·liː· UK: fɑðəliː
asszonyhoz illőadv
  1. wifely
   UK: waɪfliː
  1. matronly
   USA: meɪ'trʌ·nliː· UK: meɪtrənliː
helyzethez illőexp
  1. suitable to the occasion
   USA: suː'tʌ·bʌ·l tʌ· ðiː· ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: suːtəbl tuː ðiː əkeɪʒn
királyhoz illőadj
  1. kingly
   USA: kɪ'ŋliː· UK: kɪŋliː
lovaghoz illőadj
  1. knightly
   USA: naɪ'tliː· UK: naɪtliː
matrónához illőadj
  1. matronly
   USA: meɪ'trʌ·nliː· UK: meɪtrənliː
nem illőadj
  1. unseemly
   USA: ʌ·nsiː'mliː· UK: ʌnsiːmliː
  1. unbefitting
   UK: ʌnbɪfɪtɪŋ
  1. misbecoming
   UK: mɪsbɪkʌmɪŋ
  1. indecorous
   UK: ɪndekərəs
  1. incongruent
   UK: ɪnkɔŋgrʊənt
paphoz illőadj
  1. priestly
   USA: priː'stliː· UK: priːstliː
szenthez illőadj
  1. saintly
   USA: seɪ'ntliː· UK: seɪntliː
szorosan illőadj
  1. old succinct
   USA: sʌ·ksɪ'ŋkt UK: səksɪŋkt
tengerészhez illőadj
  1. seamanlike
   UK: siːmənlaɪk
állásához illő dísszelexp
  1. in state
   USA: ɪ'n steɪ't UK: ɪn steɪt
testhez illő ruhadarabnoun
  1. doublet
   UK: dʌblɪt
vmihez illőt találv
  1. match
   USA: mæ'tʃ UK: mætʃ
  1. Az édes pezsgő tökéletes párja az epernek.
    1. Sweet champagne is a perfect match for strawberries.
Report or add missing word to a dictionary...