28 matches in 4 dictionaries. Details
improvev intrans v USA: ɪ"mpruː'v UK: ɪmpruːv
improvev trans v USA: ɪ"mpruː'v UK: ɪmpruːv
  1. I think the best way to improve my English is to live in England for a while.
    1. Szerintem a legjobb módja hogy fejlesszem az angoltudásomat az, ha Angliában élek egy ideig.
  1. Her health has improved a lot since she started on this new diet.
    1. Egészsége sokat javult mióta belekezdett ebbe az új diétába.
  2. They have improved the prototype so now the new electronic car can go at a speed of 100 km/h.
    1. Továbbfejlesztették a prototípust, így az új elektromos autó már 100 km/h sebességre képes.
  3. Clara is greatly strengthened and improved, but we can hardly expect so much from her.
    1. Clara sokat javult és erősödött, de ennyit mégsem kívánhatunk tőle.
  4. Her cooking skills have improved a lot since she got married.
    1. Főzőtudománya sokat fejlődött mióta férjhez ment.
improvedadj USA: ɪ"mpruː'vd UK: ɪmpruːvd
improvement of a riverexp USA: ɪ"mpruː'vmʌ·nt ʌ·v eɪ' rɪ'vəː· UK: ɪmpruːvmənt ɔv eɪ rɪvər
distinct improvementexp USA: dɪ"stɪ'ŋkt ɪ"mpruː'vmʌ·nt UK: dɪstɪŋkt ɪmpruːvmənt
plant improvementnoun USA: plæ'nt ɪ"mpruː'vmʌ·nt UK: plɑnt ɪmpruːvmənt
soil improvementexp USA: sɔɪ'l ɪ"mpruː'vmʌ·nt UK: sɔɪl ɪmpruːvmənt
open to improvementexp USA: oʊ'pʌ·n tʌ· ɪ"mpruː'vmʌ·nt UK: oʊpən tuː ɪmpruːvmənt
there's much room for improvementexp UK: ðeəz mʌtʃ ruːm fəː ɪmpruːvmənt
improvement of agricultural structureundef
improvementsundef
improvement suggestionundef
improvement suggestionsundef
improve one's imageundef
improve one's mindundef
Report or add missing word to a dictionary...