COVID-19 Fight
38 matches in 8 dictionaries. Details
irányításnoun
  1. sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. line of conduct
   USA: laɪ'n ʌ·v kɔ'ndʌ·kt UK: laɪn ɔv kɔndʌkt
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. lead
   USA: liː'd UK: liːd
  1. helm
   USA: he'lm UK: helm
  1. guiding
   USA: gaɪ'dɪ·ŋ UK: gaɪdɪŋ
  1. guidance
   USA: gaɪ'dʌ·ns UK: gaɪdns
  1. governance
   USA: gʌ'vəː·nʌ·ns UK: gʌvənəns
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. command
   USA: kʌ·mæ'nd UK: kəmɑnd
irányítása alatt állexp
  1. have control over
   USA: hæ'v kʌ·ntroʊ'l oʊ'vəː· UK: hæv kəntroʊl oʊvər
irányításávalexp
  1. under the direction of
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· dɪ·re'kʃʌ·n ʌ·v UK: ʌndər ðiː dɪrekʃn ɔv
irányítás nélküladj
rossz irányításnoun
  1. maladministration
   UK: mælədmɪnɪstreɪʃən
vezetőség, irányításnoun
  1. management
   USA: mæ'nʌ·ʤmʌ·nt UK: mænɪʤmənt
Phare Irányítási Bizottság - A "gazdasági szerkezetváltás segélyalapjának bizottsága" a Phare-ról alkotott jogszabály rendelkezése szerint jött létre. A tagállamok képviselői vesznek részt benne, elnöke a Bizottság képviselője. Eljárási szabályzata értelmexp
kinevezett vagyongondnok irányításaexp
  1. in administrative receivership
   USA: ɪ'n ʌ·dmɪ'nʌ·streɪ"tɪ·v riː·siː'vəː·ʃɪ"p UK: ɪn ədmɪnɪstrətɪv rɪsiːvəʃɪp
kezébe veszi a dolgok irányításátexp
  1. take the reins
   USA: teɪ'k ðiː· reɪ'nz UK: teɪk ðiː reɪnz
finanszírozási javaslat - Tervezet, amelyet a Bizottság véleményezésre bocsájt az irányítási bizottság (Management Committee) elé. Kedvező állásfoglalás esetén a Bizottság finanszírozási döntésének és a partner országgal aláírandó finanszírozási emlékezteexp
főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, "protfolió" felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. exp
irányításnoun
  1. e Lenkung
   'lɛŋkʊŋ
  1. e Führung
   1. pluralForm:
   2. Führungen
   1. genitiveForm:
   2. Führung
  1. e Direktion
   dirɛk'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Direktionen
   1. genitiveForm:
   2. Direktion
irányításnoun
 1. ágyúé stb
irányításundef
irányításundef
  1. regia
   regía
 1. járműé és más irányítható eszközöké
 2. járműé stb. pol
  1. figurative danda
irányításnoun
  1. redine
   f rédine
  1. old redina
   f
elvi irányításundef
központi irányításundef
Report or add missing word to a dictionary...