COVID-19 Fight
59 matches in 4 dictionaries. Details
issuenoun USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
   1. A six-bulb condenser joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection.
     1. Hat golyóból álló golyós hűtő, kimenetnél kis gumicsatlakozóval rögzített üvegcsőtoldással.
 1. figurative
  1. Everything points to a favorable issue.
    1. Minden jel szerencsés kimenetelre mutat.
  1. He died without issue.
    1. Utód nélkül halt meg.
  1. This is an issue of great importance.
    1. Ez egy nagyon fontos ügy.
  1. fin
   1. The European Central Bank shall have the exclusive right to authorise the issue of euro bank notes in the Union.
     1. Az Unión belül kizárólag az Európai Központi Bank jogosult euro-bankjegyek kibocsátásának az engedélyezésére.
   1. The certificate shall have a validity period of 10 years from the date of its issue, and may be renewed for subsequent periods of 10 years each.
     1. Az igazolás érvényességi ideje 10 év a kiadás napjától számítva, és megújítható további 10 éves időszakokra.
   1. Can I have the latest issue of Cosmopolitan?
     1. Megkaphatnám a Cosmopolitan legfrissebb példányát?
  2. mil
   1. They agreed to an issue of winter clothing to the troops. (military)
     1. Megegyeztek a csapatok téli ruházatának kiutalásában. (katonai)
  1. This issue was investigated by the Commission.
    1. A Bizottság kivizsgálta ezt a kérdést.
  2. My mind was preoccupied with another problem, and I'm apt to disregard these practical side issues.
    1. Belemerültem egy másik problémába és könnyen megesik velem, hogy az ilyen gyakorlati következményekre nem terjed ki a figyelmem.
  3. What is the issue for today's discussion?
    1. Mi a mai megbeszélés témája?
issuev intrans v USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
issuev trans v USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
issuelessadj USA: ɪ'ʃuː·lʌ·s UK: ɪʃuːles
capital issueexp USA: kæ'pʌ·tʌ·l ɪ'ʃuː· UK: kæpɪtəl ɪʃuː
current issueexp USA: kɔ'rʌ·nt ɪ'ʃuː· UK: kʌrənt ɪʃuː
government issuenoun USA: gʌ'vəː·nmʌ·nt ɪ'ʃuː· UK: gʌvənmənt ɪʃuː
key issuenoun USA: kiː' ɪ'ʃuː· UK: kiː ɪʃuː
(to) issue a certificateexp USA: tʌ· ɪ'ʃuː· eɪ' səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: tuː ɪʃuː eɪ sətɪfɪkeɪt
join issue with sy on sgv
take issue with sy on sgv
bank of issueexp USA: bæ'ŋk ʌ·v ɪ'ʃuː· UK: bæŋk ɔv ɪʃuː
case at issueexp USA: keɪ's æ't ɪ'ʃuː· UK: keɪs ət ɪʃuː
date of issueexp USA: deɪ't ʌ·v ɪ'ʃuː· UK: deɪt ɔv ɪʃuː
face the issueexp USA: feɪ's ðiː· ɪ'ʃuː· UK: feɪs ðiː ɪʃuː
GI (=government issue)exp
GI (=government issue)adj
Report or add missing word to a dictionary...