COVID-19 Fight
500
matches in the
jó!interj
  1. very well!
   USA: ve'riː· we'l UK: veriː wel
  1. all right!
   USA: ɔː'l raɪ't UK: ɔːl raɪt
adv
  1. well
   USA: we'l UK: wel
  1. Nagyon jól zongorázik.
    1. She plays the piano very well.
  2. Hála a Mindenhatónak, hogy olyan szerencsésen megkaparintotta az írásaikat!
    1. And thank Almighty God you got their papers so well!
  1. Minden jó, ha a vége jó.
    1. All's well that ends well.
  1. top notch
   USA: tɔ'p nɔ'tʃ UK: tɔp nɔtʃ
  1. sniffy
   USA: snɪ'fiː· UK: snɪfiː
  1. smart
   USA: smɔ'rt UK: smɑt
  1. slick
   USA: slɪ'k UK: slɪk
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Minden embernek joga van az élethez.
    1. Everyone has the right to life.
  2. Minden jó volt, akármit csinált.
    1. Every thing he did, was right.
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. near
   USA: nɪ'r UK: nɪər
  1. Jake
   USA: ʤeɪ'k UK: ʤeɪk
  1. guileless
   USA: gaɪ'llʌ·s UK: gaɪlləs
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. A jó elnyeri méltó büntetését.
    1. No good deed goes unpunished.
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. clean
   USA: kliː'n UK: kliːn
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
  1. bitching
   UK: bɪtʃɪŋ
  1. bitching twitching
   UK: bɪtʃɪŋ twɪtʃɪŋ
  1. aces
   USA: eɪ'sʌ·z UK: eɪsɪz
jó a méreteexp
  1. it fits
   USA: ʌ·t fɪ'ts UK: ɪt fɪts
jó alakúadj
  1. upstanding
   USA: ʌ'pstæ"ndɪ·ŋ UK: ʌpstændɪŋ
  1. strapping
   USA: stræ'pɪ·ŋ UK: stræpɪŋ
  1. stacked
   USA: stæ'kt UK: stækt
  1. shapely
   USA: ʃeɪ'pliː· UK: ʃeɪpliː
  1. neat
   USA: niː't UK: niːt
  1. be well set up
   USA: biː· we'l se't ʌ'p UK: biː wel set ʌp
jó alakú/megjelenésűexp
  1. have a fine figure
   USA: hæ'v eɪ' faɪ'n fɪ'gyəː· UK: hæv eɪ faɪn fɪgər
jó alaptudással rendelkezőadj
jó alkalom/ürügyexp
  1. a peg to hang on
   USA: eɪ' pe'g tʌ· hæ'ŋ ɔ'n UK: eɪ peg tuː hæŋ ɔn
jó alkuexp
  1. even bargain
   USA: iː'vʌ·n bɔ'rgʌ·n UK: iːvn bɑgɪn
jó anyagi körülmények közöttexp
  1. be in good circumstances
   USA: biː· ɪ'n gʌ·d səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: biː ɪn gʊd səːkəmstənsɪz
jó arcemlékezetűnoun
  1. physiognomist
   UK: fɪzɪɔnəmɪst
jó barátnoun
  1. sidekick
   USA: saɪ'dkɪ"k UK: saɪdkɪk
jó barátokexp
  1. fast friends
   USA: fæ'st fre'nz UK: fɑst frendz
jó barátságnoun
  1. good fellowship
   USA: gʌ·d fe'loʊ·ʃɪ"p UK: gʊd feloʊʃɪp
jó benne/erős oldalav
  1. be good at
   USA: biː· gʌ·d æ't UK: biː gʊd ət
jó bornak nem kell cégérexp
  1. good wine needs no bush
   USA: gʌ·d waɪ'n niː'dz noʊ' bʊ'ʃ UK: gʊd waɪn niːdz noʊ bʊʃ
jó bőrnoun
  1. slang number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. dolly
   USA: dɔ'liː· UK: dɔliː
jó csajnoun
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. dolly
   USA: dɔ'liː· UK: dɔliː
jó családnoun
  1. family
   USA: fæ'mliː· UK: fæməliː
jó családból származikexp
  1. he comes of a good family
   USA: hiː' kʌ'mz ʌ·v eɪ' gʌ·d fæ'mliː· UK: hiː kʌmz ɔv eɪ gʊd fæməliː
  1. comes from good stock
   USA: kʌ'mz fəː·m gʌ·d stɔ'k UK: kʌmz frɔm gʊd stɔk
jó cselekedeteknoun
  1. good works
   USA: gʌ·d wəː'ks UK: gʊd wəːks
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...