COVID-19 Fight
76 matches in 9 dictionaries. Details
jegesadj
  1. icy
   USA: aɪ'siː· UK: aɪsiː
  1. figurative glacial
   USA: gleɪ'ʃʌ·l UK: gleɪsɪəl
  1. frosty
   USA: frɔː'stiː· UK: frɔstiː
  1. frigid
   USA: frɪ'ʤʌ·d UK: frɪʤɪd
  1. chill
   USA: tʃɪ'l UK: tʃɪl
jeges búvárnoun
 1. zool
  1. loon
   USA: luː'n UK: luːn
jegesedésgátló berendezésnoun
jegesmedveexp
  1. white bear
   USA: hwaɪ't be'r UK: waɪt beər
  1. polar beer
   USA: poʊ'ləː· bɪ'r UK: poʊlər bɪər
  1. polar bear
   USA: poʊ'ləː· be'r UK: poʊlər beər
jeges mosolyexp
  1. wintry smile
   USA: wɪ'ntriː· smaɪ'l UK: wɪntriː smaɪl
jeges szél fújexp
  1. the wind blows chill
   USA: ðiː· wɪ'nd bloʊ'z tʃɪ'l UK: ðiː wɪnd bloʊz tʃɪl
jeges típusú fejessaláta (növ)exp
jeges zápornoun
  1. hailstorm
   USA: heɪ'lstɔː"rm UK: heɪlstɔːm
  1. hail-storm
   USA: heɪ'lstɔː"rm UK: heɪlstɔːm
jeges zuhanynoun
  1. damper
   USA: dæ'mpəː· UK: dæmpər
jégesőnoun
  1. hail
   USA: heɪ'l UK: heɪl
  1. drift
   USA: drɪ'ft UK: drɪft
jégesőszemnoun
  1. hailstone
   USA: heɪ'lstoʊ"n UK: heɪlstoʊn
szem (jégesőé)noun
  1. stone
   USA: stoʊ'n UK: stoʊn
jegesadj
jegesedésnoun
jegesmedvenoun
Jeges-tengernoun
 1. geo
jégesõnoun
  1. r Schauer
   'ʃaʊɐ
   1. pluralForm:
   2. Schauer
   1. genitiveForm:
   2. Schauers
  1. r Hagel
   'haːgəl
   1. genitiveForm:
   2. Hagels
jégesõ esikexp
  1. es hagelt
   'ɛs 'haːgəlt
jégesőnoun
 1. meteo
  1. r Schauer
   'ʃaʊɐ
   1. pluralForm:
   2. Schauer
   1. genitiveForm:
   2. Schauers
  1. regional r Kiesel
   'kiːzəl
   1. pluralForm:
   2. Kiesel
   1. genitiveForm:
   2. Kiesels
  1. r Hagel
   'haːgəl
   1. genitiveForm:
   2. Hagels
Report or add missing word to a dictionary...