COVID-19 Fight
98 matches in 8 dictionaries. Details
jelentésnoun
  1. signification
   UK: sɪgnɪfɪkeɪʃn
  1. significance
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·ns UK: sɪgnɪfɪkəns
  1. sense
   USA: se'ns UK: sens
  1. reporting
   USA: rʌ·pɔː'rtɪ·ŋ UK: rɪpɔːtɪŋ
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. Ez a jelentés beszámol az Európai Unió fejlődéséről.
    1. This report shall take account of the development of the European Union.
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. meaning
   USA: miː'nɪ·ŋ UK: miːnɪŋ
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. despatch
   UK: dɪspætʃ
  1. denotation
   UK: diːnoʊteɪʃən
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
  1. A beszámolók másolatait kérelemre rendelkezésre kell bocsátani.
    1. Copies of the accounts must be obtainable upon request.
jelentések szerintadv
  1. reportedly
   USA: riː·pɔː'rtʌ·dliː· UK: rɪpɔːtɪdliː
  1. reported / is -
   USA: rʌ·pɔː'rtʌ·d ʌ·z UK: rɪpɔːtɪd ɪz
jelentés/értelemnoun
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
jelentéstannoun
 1. ling
  1. semasiology
   UK: sɪmeɪsɪɔləʤiː
  1. semantics
   USA: sʌ·mæ'ntɪ·ks UK: sɪmæntɪks
jelentéstaniadj
  1. semantic
   USA: sʌ·mæ'ntɪ·k UK: sɪmæntɪk
jelentést teszv
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
jelentés, tudósitás, riportexp
jelentésváltozatnoun
  1. semantic variant
   USA: sʌ·mæ'ntɪ·k ve'riː·ʌ·nt UK: sɪmæntɪk veərɪənt
hivatalos jelentésv
  1. bulletin
   USA: bʊ'lʌ·tʌ·n UK: bʊlətɪn
több/sok jelentésexp
  1. multiple meaning
   USA: mʌ'ltʌ·pʌ·l miː'nɪ·ŋ UK: mʌltɪpl miːnɪŋ
értékelő jelentés - A tenderek kirtékelése után jelentés készül, amelyet az értékelő bizottság elnöke ír alá. A jelentésben összegezik az ajánlatok kiértékelését és javaslatot tesznek apályázat nyertesére. (PHARE)exp
  1. evaluation report
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n rʌ·pɔː'rt UK: ɪvæljʊeɪʃn rɪpɔːt
értékelő jelentés (EU)exp
  1. evaluation report
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n rʌ·pɔː'rt UK: ɪvæljʊeɪʃn rɪpɔːt
éves jelentés (PHARE)exp
  1. annual report
   USA: æ'nyuː·ʌ·l rʌ·pɔː'rt UK: ænjʊəl rɪpɔːt
azonos jelentésűadj
  1. equivalent
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·lʌ·nt UK: ɪkwɪvələnt
kettős jelentésű kapcsolóexp
  1. ambiguous switch
   USA: æ·mbɪ'gyuː·ʌ·s swɪ'tʃ UK: æmbɪgjʊəs swɪtʃ
előzetes évközi jelentésnoun
  1. interim report
   USA: ɪ'nəː·ʌ·m rʌ·pɔː'rt UK: ɪntərɪm rɪpɔːt
ellenőrző és értékelő jelentés - Évente készítik az eltelt időszak eredményeiről. Megállapításait a következő időszak Phare-programjait meghatározó startégiai tervek elkészítésénél hasznosítják. (PHARE)exp
  1. Monitoring & Assessment Report
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ ʌ·se'smʌ·nt rʌ·pɔː'rt UK: mɔnɪtərɪŋ əsesmənt rɪpɔːt
műszaki/szakértői segítségnyújtás - A Phare rendszerint a második jelentés szerinti értelemben használja a programok végrehajtásánál igénybevett konzulensek, szakértők tevékenységének általános megjelölésére. (PHARE)exp
  1. technical assistance (T.A.)
   USA: te'knɪ·kʌ·l ʌ·sɪ'stʌ·ns tɔ' UK: teknɪkl əsɪstəns tə
(mellék)íz már benne van a rendes szótárban is ezzel a jelentéssel!adv
  1. smack
   USA: smæ'k UK: smæk
jelentésnoun
  1. r Sinn
   'zɪn
   1. pluralForm:
   2. Sinne
   1. genitiveForm:
   2. Sinnes
   3. Sinns
  1. r Report
   re'pɔɐt
   1. pluralForm:
   2. Reporte
   1. genitiveForm:
   2. Reportes
   3. Reports
  1. e Relation
   rela'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Relationen
   1. genitiveForm:
   2. Relation
  1. e Rechenschaft
   1. pluralForm:
   2. Rechenschaften
   1. genitiveForm:
   2. Rechenschaft
  1. e Meldung
   'mɛldʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Meldungen
   1. genitiveForm:
   2. Meldung
  1. s Dezernat
   detsɛɐ'naːt
   1. pluralForm:
   2. Dezernate
   1. genitiveForm:
   2. Dezernates
   3. Dezernats
  1. r Bericht
   bə'rɪçt
   1. pluralForm:
   2. Berichte
   1. genitiveForm:
   2. Berichtes
   3. Berichts
  1. e Bedeutung
   bə'dɔʏtʊŋ
  1. e Anzeige
   'antsaɪgə
   1. pluralForm:
   2. Anzeigen
   1. genitiveForm:
   2. Anzeige
Report or add missing word to a dictionary...