COVID-19 Fight
jelezv
  1. testify
   USA: te'stʌ·faɪ" UK: testɪfaɪ
  1. signify
   USA: sɪ'gnʌ·faɪ" UK: sɪgnɪfaɪ
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. peg
   USA: pe'g UK: peg
  1. mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
 1. car
  1. indicate
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"t UK: ɪndɪkeɪt
  1. indicate
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"t UK: ɪndɪkeɪt
  1. give signals
   USA: gɪ'v sɪ'gnʌ·lz UK: gɪv sɪgnəlz
  1. give a signal
   USA: gɪ'v eɪ' sɪ'gnʌ·l UK: gɪv eɪ sɪgnəl
  1. denote
   USA: dʌ·noʊ't UK: dɪnoʊt
jelez, jelölv
  1. indicate
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"t UK: ɪndɪkeɪt
jelez, mutatv
  1. indicate
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"t UK: ɪndɪkeɪt
jelezvenoun
előre jelezv
  1. presage
   USA: pre'sɪ·ʤ UK: prɪseɪʤ
  1. portend
   USA: pɔː·rte'nd UK: pɔːtend
  1. herald
   USA: he'rʌ·ld UK: herəld
  1. foretoken
   UK: fɔːrtoʊkən
  1. forecast
   USA: fɔː'rkæ"st UK: fɔːkɑst
  1. forebode
   USA: fɔː·rboʊ'd UK: fɔːboʊd
  1. bode
   USA: boʊ'd UK: boʊd
  1. betoken
   UK: bɪtoʊkən
számmal jelezv
 1. music
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
zászlóval jelezv
  1. waft
   USA: wɔ'ft UK: wɔft
hunyorítással jelez vkinekv
  1. tip sy the wink
   USA: tɪ'p saɪ' ðiː· wɪ'ŋk
a felhők vihart jeleznekexp
  1. the clouds prognosticate a storm
   USA: ðiː· klaʊ'dz prɔ"gnɔ'stʌ·keɪ"t eɪ' stɔː'rm UK: ðiː klaʊdz prɔgnɔstɪkeɪt eɪ stɔːm
ha külön nincs jelezveexp
  1. unless otherwise indicated
   USA: ʌ·nle's ʌ'ðəː·waɪ"z ɪ'ndʌ·keɪ"tʌ·d UK: ənles ʌðəwaɪz ɪndɪkeɪtɪd
Report or add missing word to a dictionary...