6 matches in 3 dictionaries. Details
jelt adv
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
  1. motion
   USA: moʊ'ʃʌ·n UK: moʊʃn
  1. give the office
   USA: gɪ'v ðiː· ɔː'fʌ·s UK: gɪv ðiː ɔfɪs
jelt ad vkinekv
  1. motion
   USA: moʊ'ʃʌ·n UK: moʊʃn
biccentéssel jelt ad vkinekv
  1. nod to sy
   USA: nɔ'd tʌ· saɪ'
jelt adv
  1. signalisieren
   zɪgnali'ziːrən
jelt adundef
jelt ad vkinekundef
Report or add missing word to a dictionary...