COVID-19 Fight
297 matches in 14 dictionaries. Details
justadj USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. I can hardly be just to him.
    1. Aligha lennék igazságos iránta.
  1. That description is just, but incomplete.
    1. A leírás helyes, de hiányos.
  2. The mind of the just studies obedience: the mouth of the wicked overflows with evils.
    1. Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog.
justadv USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. I'm just a common man.
    1. Egészen közönséges ember vagyok.
  2. These houses look just the same.
    1. Ezek a házak pont ugyanúgy néznek ki.
  3. John has just left, but he will be back in a moment.
    1. John épp elment, de mindjárt visszajön.
  1. I learned a lot in just a few days.
    1. Rengeteget tanultam alig pár nap alatt.
  2. I'm just getting out of bed.
    1. Most éppen kiszállok az ágyból.
  1. The postman has just delivered the parcel.
    1. A postás éppen most hozta meg a csomagot.
just aboutexp USA: ʤʌ·st ʌ·baʊ't UK: ʤʌst əbaʊt
just about hereexp USA: ʤʌ·st ʌ·baʊ't hɪ'r UK: ʤʌst əbaʊt hɪər
just a line to tell you!exp USA: ʤʌ·st eɪ' laɪ'n tʌ· te'l yuː' UK: ʤʌst eɪ laɪn tuː tel juː
just a littleexp USA: ʤʌ·st eɪ' lɪ'tʌ·l UK: ʤʌst eɪ lɪtl
just a momentexp USA: ʤʌ·st eɪ' moʊ'mʌ·nt UK: ʤʌst eɪ moʊmənt
just asexp USA: ʤʌ·st e'z UK: ʤʌst əz
just a spot of whiskyexp USA: ʤʌ·st eɪ' spɔ't ʌ·v hwɪ'skiː· UK: ʤʌst eɪ spɔt ɔv wɪskiː
just as you please!exp USA: ʤʌ·st e'z yuː' pliː'z UK: ʤʌst əz juː pliːz
just as you pleaseexp USA: ʤʌ·st e'z yuː' pliː'z UK: ʤʌst əz juː pliːz
just do itexp USA: ʤʌ·st duː' ʌ·t UK: ʤʌst duː ɪt
just for funexp USA: ʤʌ·st frəː· fʌ'n UK: ʤʌst fəː fʌn
justice of the peacenoun USA: ʤʌ'stʌ·s ʌ·v ðiː· piː's UK: ʤʌstɪs ɔv ðiː piːs
justifiableadj USA: ʤʌ'stʌ·faɪ"ʌ·bʌ·l UK: ʤʌstɪfaɪəbl
justificationnoun USA: ʤʌ"stʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: ʤʌstɪfɪkeɪʃn
justification (of sg)noun
justificatorynoun UK: ʤʌstɪfɪkeɪtəriː
justificatoryadj UK: ʤʌstɪfɪkeɪtəriː
Report or add missing word to a dictionary...