COVID-19 Fight
210
matches in the
kéznoun
  1. informal US mitt
   USA: mɪ't UK: mɪt
  1. mauler
   USA: mɔː'ləː· UK: mɔːlər
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
  1. Sok kéz, hamar kész.
    1. Many hands make light work.
  2. Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal.
    1. The left hand does not know what the right hand's doing.
  1. slang flapper
   USA: flæ'pəː· UK: flæpər
  1. slang duke
   USA: duː'k UK: djuːk
  1. slang claw
   USA: klɔː' UK: klɔː
kéz a kézbenadv
  1. hand in hand
   USA: hæ'nd ɪ'n hæ'nd UK: hænd ɪn hænd
kéz kezet mosexp
  1. log-rolling
   UK: lɔgroʊlɪŋ
kéz; odaadnoun
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
kézbe veszexp
  1. put in hand
   USA: pʊ't ɪ'n hæ'nd UK: pʊt ɪn hænd
  1. finger
   USA: fɪ'ŋgəː· UK: fɪŋgər
kézbe vesz vmitv
kézbe/kezelésbe veszexp
  1. take in hand
   USA: teɪ'k ɪ'n hæ'nd UK: teɪk ɪn hænd
kézbenexp
  1. in hand
   USA: ɪ'n hæ'nd UK: ɪn hænd
kézben hordozhatónoun
  1. hand-held
   USA: hæ'ndhe'ld UK: hændheld
kézbesítv
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
  1. deliver
   USA: dʌ·lɪ'vəː· UK: dɪlɪvər
  1. Az új bútorokat jövő szerdán szállítják.
    1. The new furniture will be delivered next Wednesday.
kézbesítetlenadj
  1. undelivered
   USA: ʌ"ndʌ·lɪ'vəː·d UK: ʌndɪlɪvəd
kézbesítettv
  1. delivered
   USA: dʌ·lɪ'vəː·d UK: dɪlɪvəd
  1. by hand
   USA: baɪ' hæ'nd UK: baɪ hænd
kézbesíthetetlen levélnoun
  1. dead letter
   USA: de'd le'təː· UK: ded letər
kézbesítésnoun
 1. law
  1. serving
   USA: səː'vɪ·ŋ UK: səːvɪŋ
 2. law
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. delivery
   USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: dɪlɪvəriː
  1. A (megrendelt) könyveket kézbesítéskor is fizetheti.
    1. You can pay for the books on delivery.
kézbesítési díjnoun
  1. charge for delivery
   USA: tʃɔ'rʤ frəː· dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: tʃɑʤ fəː dɪlɪvəriː
kézbesítőnoun
  1. delivery-man
   UK: dɪlɪvərɪmen
  1. deliverer
   USA: dʌ·lɪ'vəː·əː· UK: dɪlɪvərər
  1. conveyor
   USA: kʌ·nveɪ'əː· UK: kənveɪər
kézbesítő körútnoun
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
kézbilincsnoun
  1. manacle
   UK: mænəkl
kézcsuklóexp
  1. carpal joint
   USA: kɔ'rpʌ·l ʤɔɪ'nt UK: kɑpl ʤɔɪnt
kézelőnoun
  1. cuff
   USA: kʌ'f UK: kʌf
Report or add missing word to a dictionary...