COVID-19 Fight
111 matches in 8 dictionaries.
költségvetésnoun
 1. econ
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
  1. calculation
   USA: kæ"lkyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kælkjʊleɪʃn
  1. budget
   USA: bʌ'ʤʌ·t UK: bʌʤət
költségvetés (EU)noun
  1. budget
   USA: bʌ'ʤʌ·t UK: bʌʤət
költségvetési bizottságexp
  1. budgetary committee
   USA: bʌ'ʤʌ·te"riː· kʌ·mɪ'tiː· UK: bʌʤətəriː kəmɪtiː
költségvetési ciklusexp
  1. budgetary period
   USA: bʌ'ʤʌ·te"riː· pɪ'riː·ʌ·d UK: bʌʤətəriː pɪərɪəd
költségvetési előirányzatexp
  1. budget estimates
   USA: bʌ'ʤʌ·t e'stʌ·meɪ"ts UK: bʌʤət estɪmeɪts
költségvetési előirányzat (PHARE)exp
  1. budget estimates
   USA: bʌ'ʤʌ·t e'stʌ·meɪ"ts UK: bʌʤət estɪmeɪts
költségvetési évexp
  1. fiscal year
   USA: fɪ'skʌ·l yɪ'r UK: fɪskl jəːr
  1. financial year
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l yɪ'r UK: faɪnænʃl jəːr
költségvetés, pénzügyi terv (PHARE)noun
  1. budget
   USA: bʌ'ʤʌ·t UK: bʌʤət
állami költségvetésnoun
  1. budget
   USA: bʌ'ʤʌ·t UK: bʌʤət
háztartási költségvetésnoun
  1. household budget
   USA: haʊ'shoʊ"ld bʌ'ʤʌ·t UK: haʊshoʊld bʌʤət
Phare költségvetés - Az Európai Unió éves költségvetésének része. Évenként, az EU Tanácsa és az Európai Parlament döntései alapján egy globál összeget határoznak meg, amelyet azután a Bizottság oszt fel részben tényszerű szempontok (népesség száma, egy főexp
államháztartás költségvetési előirányzataexp
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
helyi költségvetési juttatás - A munkaprogram jóváhagyásával életbelépő költségjuttatási felhatalmazás, amelynek alapján az adott program helyi irányítója a program költségeit biztosítja. (PHARE)exp
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
helyi költségvetési juttatás (EU)exp
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
számitás; terv; költségvetésnoun
  1. calculation
   USA: kæ"lkyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kælkjʊleɪʃn
benyújtja a költségvetéstexp
  1. open the budget
   USA: oʊ'pʌ·n ðiː· bʌ'ʤʌ·t UK: oʊpən ðiː bʌʤət
pénzügyi szabályzat - A szabályzat az Európai Unió általános költségvetésének IX. a külső segélynyújtást tartalmazó fejezetére vonatkozik. A Program végrehajtását illető szabályokat és eljárási rendet - különös tekintettel a pályázatok odaítélésére - tartexp
program - A Phare szóhasználatában az a Bizottság által jóváhagyott intézkedéscsomag, amely az EU költségvetésének támogatásával az egyes partneroszágokban konkrét projektek, tevékenységek formájában ölt testet. (PHARE)noun
  1. programme
   USA: proʊ'græ"m UK: proʊgræm
számvevőszék - Az Európai Unió független intézménye, feladata az Európai Unió gazdálkodásának és számvitelének ellenőrzése. Mint ilyen, a Phare-program gazdálkodását és költségvetésének végrehajtását is felügyeli. (PHARE)exp
  1. Court of Auditors
   USA: kɔː'rt ʌ·v ɔ'dʌ·təː·z UK: kɔːt ɔv ɔːdɪtəz
költségvetésnoun
  1. r Überschlag
   1. genitiveForm:
   2. Überschlags
 1. pol econ
  1. s Budget
   by'dʒeː
   1. pluralForm:
   2. Budgets
   1. genitiveForm:
   2. Budgets
Report or add missing word to a dictionary...