COVID-19 Fight
500
matches in the
köznoun
  1. space
   USA: speɪ's UK: speɪs
  1. mews
   UK: mjuːz
  1. lane
   USA: leɪ'n UK: leɪn
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. interstice
   UK: ɪntəːstɪs
  1. Scot close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
  1. alleyway
   USA: æ'liː·weɪ" UK: ælɪweɪ
  1. alley
   USA: æ'liː· UK: æliː
közexp
  1. space between
   USA: speɪ's biː·twiː'n UK: speɪs bɪtwiːn
köz-adj
  1. public
   USA: pʌ'blɪ·k UK: pʌblɪk
  1. general
   USA: ʤe'nrʌ·l UK: ʤenrəl
közadakozásbólexp
  1. by public subscription
   USA: baɪ' pʌ'blɪ·k sʌ·bskrɪ'pʃʌ·n UK: baɪ pʌblɪk səbskrɪpʃn
közadakozásból fenntartottnoun
  1. voluntary
   USA: vɔ'lʌ·nte·riː· UK: vɔləntriː
közalkalmazottnoun
  1. public servant
   USA: pʌ'blɪ·k səː'vʌ·nt UK: pʌblɪk səːvənt
  1. informal US jobholder
   UK: ʤoʊbhoʊldə
közbeesikv
  1. intervene
   USA: ɪ"nəː·viː'n UK: ɪntəviːn
közbeesőadj
  1. intervening
   USA: ɪ"nəː·viː'nɪ·ŋ UK: ɪntəviːnɪŋ
  1. intermediate
   USA: ɪ"nəː·miː'diː·ʌ·t UK: ɪntəmiːdɪət
közbeeső fokozatnoun
  1. remove
   USA: riː·muː'v UK: rɪmuːv
közbeeső fokozaterősítőnoun
  1. buffer
   USA: bʌ'fəː· UK: bʌfər
közbehelyezv
  1. interpose
   USA: ɪ"ntəː·poʊ'z UK: ɪntəpoʊz
közbeiktatv
  1. insert
   USA: ɪ'nsəː"t UK: ɪnsəːt
  1. foist
   USA: fɔɪ'st UK: fɔɪst
közbeiktatottadj
  1. sandwiched
   USA: sæ'mwɪ"tʃt UK: sænwɪʤd
közbeiktatott jelenetnoun
közbeiktatónoun
közbejönv
  1. supervene
   UK: suːpəviːn
  1. intervene
   USA: ɪ"nəː·viː'n UK: ɪntəviːn
közbejövetelnoun
  1. interposition
   UK: ɪntəpəzɪʃn
közbelépv
  1. informal step in
   USA: ste'p ɪ'n UK: step ɪn
  1. intervene
   USA: ɪ"nəː·viː'n UK: ɪntəviːn
  1. interpose
   USA: ɪ"ntəː·poʊ'z UK: ɪntəpoʊz
  1. intercede
   USA: ɪ"ntəː·siː'd UK: ɪntəsiːd
közbelépésnoun
  1. mediation
   USA: miː"diː·eɪ'ʃʌ·n UK: miːdɪeɪʃn
  1. intervention
   USA: ɪ"nəː·ve'ntʃʌ·n UK: ɪntəvenʃn
  1. interposition
   UK: ɪntəpəzɪʃn
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
közbelépőadj
  1. interfering
   USA: ɪ"nəː·fɪ'rɪ·ŋ UK: ɪntəfɪərɪŋ
  1. interferer
   UK: ɪntəfɪərə
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...