COVID-19 Fight
73 matches in 8 dictionaries. Details
karakter behozatalexp
  1. character input
   USA: ke'rɪ·ktəː· ɪ'npʊ"t UK: kærəktər ɪnpʊt
karakterbeolvasás billentyűzetrőlexp
  1. read keyboard
   USA: riː'd kiː'bɔː"rd UK: riːd kiːbɔːd
karakteres egységv
  1. character device
   USA: ke'rɪ·ktəː· dɪ·vaɪ's UK: kærəktər dɪvaɪs
karakteres egységrev
  1. character device
   USA: ke'rɪ·ktəː· dɪ·vaɪ's UK: kærəktər dɪvaɪs
karakteres egységrőlexp
  1. from character device
   USA: fəː·m ke'rɪ·ktəː· dɪ·vaɪ's UK: frɔm kærəktər dɪvaɪs
karakterisztikanoun
 1. math
  1. characteristic
   USA: ke"rʌ·ktəː·ɪ'stɪ·k UK: kærɪktərɪstɪk
karakterisztikusadj
  1. characteristic
   USA: ke"rʌ·ktəː·ɪ'stɪ·k UK: kærɪktərɪstɪk
karakter, jellemnoun
  1. character
   USA: ke'rɪ·ktəː· UK: kærəktər
karakterkészletnoun
karakter kiírásexp
  1. print character
   USA: prɪ'nt ke'rɪ·ktəː· UK: prɪnt kærəktər
karakter kimenetexp
  1. character output
   USA: ke'rɪ·ktəː· aʊ'tpʊ"t UK: kærəktər aʊtpʊt
karakterlistanoun
karaktermátrixexp
  1. character set matrix
   USA: ke'rɪ·ktəː· se't meɪ'trɪ·ks UK: kærəktər set meɪtrɪks
karakter-óranoun
visszaper karakter :-)noun
  1. backslash
   USA: bæ'kslæ"ʃ UK: bækslæʃ
billentyűzet karakter olvasásaexp
  1. read keyboard character
   USA: riː'd kiː'bɔː"rd ke'rɪ·ktəː· UK: riːd kiːbɔːd kærəktər
rövid karakterszerep színdarabban vagy filmben, melyet ismert színész alakítnoun
  1. cameo
   USA: kæ'miː·oʊ" UK: kæmiːoʊ
erőteljes karakterű leszbikus nőnoun
  1. dyke
   USA: daɪ'k UK: daɪk
a grafikus karakterek betöltveexp
  1. graphic characters loaded
   USA: græ'fɪ·k kæ'rɪ·ktəː·z loʊ'dʌ·d UK: græfɪk kærəktəz loʊdɪd
vonal, sor és speciális karakterekexp
  1. box, line & special characters
   USA: bɔ'ks laɪ'n spe'ʃʌ·l kæ'rɪ·ktəː·z UK: bɔks laɪn speʃl kærəktəz
Report or add missing word to a dictionary...