COVID-19 Fight
22 matches in 2 dictionaries. Details
keenadj USA: kiː'n UK: kiːn
   1. It was the keen point of a spear.
     1. Egy dárda éles hegye volt.
   1. The days grew shorter and shorter, and the cold became keen.
     1. A napok egyébként egyre rövidültek, s a hideg egyre csípősebb lett.
   2. A keen east wind hit them, blowing from the mouth of the river.
     1. A folyótorkolat felől metsző szél csapdosta arcukat.
   1. They very keen on going to the seaside.
     1. Nagyon lelkesek voltak, hogy a tengerpartra utaznak.
  1. She is a very keen student.
    1. Nagyon buzgó diák.
  1. My son is keen on playing tennis.
    1. A fiam nagyon szeret teniszezni.
  2. Julie is not very keen on Jack.
    1. Julie nem igazán kedveli Jacket.
keen-eyedadj UK: kiːnaɪd
keenlyadv USA: kiː'nliː· UK: kiːnliː
keennessnoun UK: kiːnnəs
keen on sthexp
be keen onv USA: biː· kiː'n ɔ'n UK: biː kiːn ɔn
have a keen sense of hearingexp USA: hæ'v eɪ' kiː'n se'ns ʌ·v hɪ'rɪ·ŋ UK: hæv eɪ kiːn sens ɔv hɪərɪŋ
keenundef
keenerundef
keenestundef
keen insightundef
keenlyundef
keennessundef
be keen-eyedundef
be keen on sportsundef
have keen sensesundef
be dead keen onundef
Report or add missing word to a dictionary...