keresztezettadj
 1. techn
  1. oblique
   USA: ʌ·bliː'k UK: əbliːk
  1. mulish
   UK: mjuːlɪʃ
 2. bot
  1. hybrid
   USA: haɪ'brʌ·d UK: haɪbrɪd
keresztezett fajtanoun
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
keresztezett lábadj
keresztezett szíjexp
  1. oblique belt
   USA: ʌ·bliː'k be'lt UK: əbliːk belt
nem keresztezettadj
  1. uncrossed
   UK: ʌnkrɔst
pinttyel keresztezett kanárinoun
  1. mule bird
   USA: myuː'l bəː'd UK: mjuːl bəːd
Report or add missing word to a dictionary...