69 matches in 8 dictionaries. Details
keringv
  1. wheel
   USA: hwiː'l UK: wiːl
  1. revolve
   USA: riː·vɔ'lv UK: rɪvɔlv
 1. aviat
  1. orbit
   USA: ɔː'rbʌ·t UK: ɔːbɪt
  1. hover
   USA: hʌ'vəː· UK: hɔvər
  1. gyrate
   USA: ʤaɪ'reɪ"t UK: ʤaɪreɪt
  1. flow
   USA: floʊ' UK: floʊ
  1. A Duna nyolc országon folyik keresztül.
    1. The river Danube flows through eight countries.
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. circulate
   USA: səː'kyʌ·leɪ"t UK: səːkjʊleɪt
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
  1. circle
   USA: səː'kʌ·l UK: səːkl
keringésnoun
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
 1. astron
  1. revolution
   USA: re"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: revəluːʃn
  1. gyration
   USA: ʤaɪ·reɪ'ʃʌ·n UK: ʤaɪreɪʃn
 2. phys
  1. flux
   USA: flʌ'ks UK: flʌks
  1. flow
   USA: floʊ' UK: floʊ
  1. Nem képes kompromisszumra, így legtöbbször árral szemben halad.
    1. He is not able to compromise and usually goes against the flow.
  2. az információk szabad áramlása
    1. free flow of information
  1. circulation
   USA: səː'kyʌ·leɪ"ʃʌ·n UK: səːkjʊleɪʃn
keringésiadj
  1. circulatory
   USA: səː'kyʌ·lʌ·tɔː"riː· UK: səːkjʊlətəriː
keringési időnoun
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
keringési pályanoun
  1. orbit
   USA: ɔː'rbʌ·t UK: ɔːbɪt
keringési zavarexp
  1. vascular lesion
   USA: væ'skyʌ·ləː· liː'ʒʌ·n UK: væskjʊlər liːʒn
kering, köröz, forogv
  1. revolve
   USA: riː·vɔ'lv UK: rɪvɔlv
keringőv
  1. waltz
   USA: wɔː'ls UK: wɔːls
  1. valse
   UK: vɑls
  1. revolving
   USA: riː·vɔ'lvɪ·ŋ UK: rɪvɔlvɪŋ
  1. circulating
   USA: səː'kyʌ·leɪ"tɪ·ŋ UK: səːkjʊleɪtɪŋ
keringő galambnoun
 1. zool
  1. roller
   USA: roʊ'ləː· UK: roʊlər
keringőzikv
  1. waltz
   USA: wɔː'ls UK: wɔːls
kering (vér)noun
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
örvénylő keringésnoun
  1. whirl
   USA: hwəː'l UK: wəːl
forgó, keringöadj
  1. revolving
   USA: riː·vɔ'lvɪ·ŋ UK: rɪvɔlvɪŋ
keringv
  1. zirkulieren
   tsɪɐku'liːrən
  1. figurative umlaufen
 1. sports
  1. kreisen
   'kraɪzən
  1. kreiseln
   'kraɪzəln
  1. drehen
   'dreːən
keringésnoun
  1. e Zirkulation
   tsɪɐkula'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Zirkulationen
   1. genitiveForm:
   2. Zirkulation
  1. r Umlauf
   1. genitiveForm:
   2. Umlaufes
   3. Umlaufs
  1. e Rotation
   rota'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Rotationen
   1. genitiveForm:
   2. Rotation
  1. r Lauf
   'laʊf
   1. genitiveForm:
   2. Laufes
   3. Laufs
keringési időnoun
 1. astron phys
  1. r Zyklus
   'tsyːklʊs
   1. pluralForm:
   2. Zykluslen
   1. genitiveForm:
   2. Zyklus
 2. astron
keringési zavarexp
keringõnoun
  1. r Walzer
   'valtsɐ
   1. pluralForm:
   2. Walzer
   1. genitiveForm:
   2. Walzers
keringõzikv
  1. walzen
   'valtsən
keringőnoun
 1. tánc
  1. r Walzer
   'valtsɐ
   1. pluralForm:
   2. Walzer
   1. genitiveForm:
   2. Walzers
Report or add missing word to a dictionary...