COVID-19 Fight
29 matches in 7 dictionaries. Details
kiírv
  1. spell
   USA: spe'l UK: spel
  1. print out
   USA: prɪ'nt aʊ't UK: prɪnt aʊt
kiírásnoun
  1. transcript
   USA: træ'nskrɪ"pt UK: trænskrɪpt
  1. text
   USA: te'kst UK: tekst
  1. publication
   USA: pʌ"blɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: pʌblɪkeɪʃn
  1. printout
   USA: prɪ'ntaʊ"t UK: prɪntaʊt
  1. notice
   USA: noʊ'tʌ·s UK: noʊtɪs
  1. inscription
   USA: ɪ"nskrɪ'pʃʌ·n UK: ɪnskrɪpʃn
  1. copying
   USA: kɔ'piː·ɪ·ŋ UK: kɔpɪɪŋ
  1. announcement
   USA: ʌ·naʊ'nsme·nt UK: ənaʊnsmənt
kiírás a standard kiegészitő file-raexp
  1. auxiliary output
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· aʊ'tpʊ"t UK: ɔːgzɪlɪəriː aʊtpʊt
kiírás a standard output fileraexp
  1. display character
   USA: dɪ"spleɪ' ke'rɪ·ktəː· UK: dɪspleɪ kærəktər
kiírás képernyőrenoun
  1. displaywrite
   USA: dɪ"spleɪ'raɪ"t UK: dɪspleɪraɪt
kiírtv
  1. obliterate
   USA: ʌ·blɪ'təː·eɪ"t UK: əblɪtəreɪt
karakter kiírásexp
  1. print character
   USA: prɪ'nt ke'rɪ·ktəː· UK: prɪnt kærəktər
pályázati kiírásexp
  1. inviting applications
   USA: ɪ"nvaɪ'tɪ·ŋ æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·nz UK: ɪnvaɪtɪŋ æplɪkeɪʃnz
  1. calling for tender
   USA: kɔː'lɪ·ŋ frəː· te'ndəː· UK: kɔːlɪŋ fəː tendər
szöveg kiírásaexp
  1. display string
   USA: dɪ"spleɪ' strɪ'ŋ UK: dɪspleɪ strɪŋ
választások kiírásaexp
  1. declaration of elections
   USA: de"kləː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v ʌ·le'kʃʌ·nz UK: dekləreɪʃn ɔv ɪlekʃnz
pályázati dosszié - Mindazon dokumentumokat tartalmazza, amelyek a pályázat kiírásához, lebonyolításához és eldöntéséhez szükségesek, beleértve mindazon információt is, amelyekre az ajánlattevőnek van az ajánlat megtételéhez szüksége. A pályázati dokumentexp
kiírásnoun
kiír egészségesneknoun
betegnek kiírv
  1. krank schreiben
   'kraŋk 'ʃraɪbən
pályázati kiírásnoun
kiírásadj
 1. múzeumban
kiírtv
pályázat kiírásaundef
Report or add missing word to a dictionary...