COVID-19 Fight
53 matches in 8 dictionaries. Details
kibocsátv
  1. throw out
   USA: θroʊ' aʊ't UK: θroʊ aʊt
  1. send out
   USA: se'nd aʊ't UK: send aʊt
  1. send forth
   USA: se'nd fɔː'rθ UK: send fɔːθ
  1. jet
   USA: ʤe't UK: ʤet
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. give out
   USA: gɪ'v aʊ't UK: gɪv aʊt
  1. give off
   USA: gɪ'v ɔː'f UK: gɪv ɔf
  1. exhale
   USA: e·ksheɪ'l UK: eksheɪl
  1. emit
   USA: e·mɪ't UK: ɪmɪt
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
  1. deflate
   USA: dʌ·fleɪ't UK: dɪfleɪt
  1. be given off
   USA: biː· gɪ'vʌ·n ɔː'f UK: biː gɪvn ɔf
kibocsátásnoun
  1. rare utterance
   USA: ʌ'təː·ʌ·ns UK: ʌtərəns
  1. tensile
   USA: te'nsʌ·l UK: tensaɪl
 1. fin
  1. reissue
   USA: riː·ɪ'ʃuː· UK: riːɪʃuː
 2. fin
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. Az Unión belül kizárólag az Európai Központi Bank jogosult euro-bankjegyek kibocsátásának az engedélyezésére.
    1. The European Central Bank shall have the exclusive right to authorise the issue of euro bank notes in the Union.
 3. phys
  1. emission
   USA: ɪ"mɪ'ʃʌ·n UK: ɪmɪʃn
 4. chem ind
  1. eduction
   UK: iːdʌkʃən
kibocsátatlanadj
  1. unissued
   USA: ʌ·nɪ'ʃuː"d UK: ʌnɪsjuːd
kibocsát; elbocsátv
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
kibocsát, kiadv
  1. emit
   USA: e·mɪ't UK: ɪmɪt
kibocsát, kiállít, megjelentetexp
kibocsát, kiereszt, szagot árasztv
  1. give off
   USA: gɪ'v ɔː'f UK: gɪv ɔf
kibocsátónoun
  1. starter
   USA: stɔ'rtəː· UK: stɑtər
 1. econ
  1. floater
   USA: floʊ'təː· UK: floʊtə
  1. emitter
   UK: ɪmɪtə
  1. emissive
   UK: ɪmɪsɪv
kibocsátó (csekké/váltóé)noun
  1. drawer
   USA: drɔː'r UK: drɔːr
kibocsátó nyílásnoun
  1. escape
   USA: ʌ·skeɪ'p UK: ɪskeɪp
újból kibocsátv
 1. fin
  1. reissue
   USA: riː·ɪ'ʃuː· UK: riːɪʃuː
új kibocsátásv
  1. reissue
   USA: riː·ɪ'ʃuː· UK: riːɪʃuː
végzést kibocsátóadj
  1. mandatory
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· UK: mændətriː
kibocsátásnoun
  1. r Erlass
   1. genitiveForm:
   2. Erlasses
 1. fin
  1. e Ausgabe
   'aʊsgaːbə
   1. pluralForm:
   2. Ausgabeen
   1. genitiveForm:
   2. Ausgabe
kibocsátónoun
  1. r Trassant
   tra'sant
   1. pluralForm:
   2. Trassanten
   1. genitiveForm:
   2. Trassanten
kibocsátv
kibocsátásnoun
 1. phys
kibocsátónoun
 1. kereskedelmi utalványnál
kibocsátundef
 1. szagot illatot
  1. literary traspirare
 2. fizetési meghagyást
  1. trarre
   traggo, trai, trae, traiamo
 3. fizetési meghagyást
 4. fizetési meghagyást
  1. old traere
  1. literary spirare
  1. formal spiccare
 5. hangot
 6. hangot
 7. fiziol. és iratot
  1. formal rilasciare
 8. fényt sóhajt stb.
  1. literary rendere
   réndere
 9. fényt sóhajt stb.
  1. literary old reddere
  1. old literary gittare
  1. gemere
   gémere
  1. emettere
   eméttere
 10. fényt, rendeletet stb.
  1. old dischiudere
   dischiúdere
 11. rendeletet, parancsot
 12. sóhajt, üvöltést stb.
Report or add missing word to a dictionary...