COVID-19 Fight
45 matches in 6 dictionaries. Details
kifejezőadj
  1. talking
   USA: tɔː'kɪ·ŋ UK: tɔːkɪŋ
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
  1. pithy
   USA: pɪ'θiː· UK: pɪθiː
  1. meaning
   USA: miː'nɪ·ŋ UK: miːnɪŋ
  1. expressive
   USA: ɪ·kspre'sɪ·v UK: ɪkspresɪv
  1. emphatic
   USA: e·mfæ'tɪ·k UK: ɪmfætɪk
kifejezőképességnoun
  1. expressiveness
   UK: ɪkspresɪvnəs
kifejező stílusexp
  1. telling style
   USA: te'lɪ·ŋ staɪ'l UK: telɪŋ staɪl
  1. style marked by felicities
   UK: staɪl mɑkt baɪ fəlɪsɪtɪz
kifejező, szemléletesadj
  1. expressive
   USA: ɪ·kspre'sɪ·v UK: ɪkspresɪv
létezést kifejezőadj
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
nem kifejezőadj
  1. inexpressive
   UK: ɪnɪkspresɪv
gúnyt kifejező prüszkölő hangnoun
  1. raspberry
   USA: ræ'zbe"riː· UK: rɑzbəriː
részvétet kifejező szavakexp
  1. sympathetic words
   USA: sɪ"mpʌ·θe'tɪ·k wəː'dz UK: sɪmpəθetɪk wəːdz
mondanivalóját találóan kifejező íróexp
  1. writer felicitous in his choice of words
   USA: raɪ'təː· fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s ɪ'n hʌ·z tʃɔɪ's ʌ·v wəː'dz UK: raɪtər fəlɪsɪtəs ɪn hɪz tʃɔɪs ɔv wəːdz
kifejezőadj
kifejezőadj
 1. stílus
  1. plastico
   tsz: -ci plástico
  1. literary grafico
   gráfico
kifejeződésundef
kifejeződésnoun
kifejezőerőnoun
 1. beszédben, írásban
kifejezőkészségnoun
állapotot kifejezőadj
bizonytalanságot kifejezőundef
ellentétet kifejezőundef
Report or add missing word to a dictionary...