COVID-19 Fight
kifizetv
  1. informal stump up
   USA: stʌ'mp ʌ'p UK: stʌmp ʌp
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
  1. settle up
   USA: se'tʌ·l ʌ'p UK: setl ʌp
  1. plunk down
   USA: plʌ'ŋk daʊ'n UK: plʌŋk daʊn
  1. pay
   USA: peɪ' UK: peɪ
  1. pay
   USA: peɪ' UK: peɪ
  1. pay out
   USA: peɪ' aʊ't UK: peɪ aʊt
  1. US pay off
   USA: peɪ' ɔː'f UK: peɪ ɔf
  1. pay off
   USA: peɪ' ɔː'f UK: peɪ ɔf
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
  1. disburse
   USA: dɪ"sbəː's UK: dɪsbəːs
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. buy off
   USA: baɪ' ɔː'f UK: baɪ ɔf
(ki)fizetv
  1. defray
   USA: dʌ·freɪ' UK: dɪfreɪ
kifizet vkitv
  1. pay sy out
   USA: peɪ' saɪ' aʊ't
kifizet vmit vkinekv
kifizetetlenadj
  1. unpaid
   USA: ʌ·npeɪ'd UK: ʌnpeɪd
  1. outstanding
   USA: aʊ"tstæ'ndɪ·ŋ UK: aʊtstændɪŋ
kifizetésnoun
  1. disbursement
   USA: dɪ"sbəː'smʌ·nt UK: dɪsbəːsmənt
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
  1. acquittance
   UK: əkwɪtns
kifizetés, folyósítás - A segélyezési folyamat végső fázisa, amelybe beletartozik a vállalkozók javadalmazása a Phare-ral kötött szerződés feltételei szerint. (PHARE)noun
  1. disbursement
   USA: dɪ"sbəː'smʌ·nt UK: dɪsbəːsmənt
kifizetések esedékessége (EU)exp
  1. spreading of payments
   USA: spre'dɪ·ŋ ʌ·v peɪ'mʌ·nts UK: spredɪŋ ɔv peɪmənts
kifizetések (EU)noun
  1. payments
   USA: peɪ'mʌ·nts UK: peɪmənts
kifizetések (PHARE)noun
  1. payments
   USA: peɪ'mʌ·nts UK: peɪmənts
kifizetődikv
  1. pay
   USA: peɪ' UK: peɪ
  1. pay off
   USA: peɪ' ɔː'f UK: peɪ ɔf
  1. pay it's way
   USA: peɪ' ʌ·ts weɪ' UK: peɪ ɪts weɪ
  1. answer
   USA: æ'nsəː· UK: ɑnsər
kifizetődőadj
  1. rewarding
   USA: riː·wɔː'rdɪ·ŋ UK: rɪwɔːdɪŋ
  1. remunerative
   USA: riː·myuː'nəː·ʌ·tɪ·v UK: rɪmjuːnərətɪv
mindent kifizetv
  1. pay scot and lot
   USA: peɪ' skɔ't ʌ·nd lɔ't UK: peɪ skɔt ənd lɔt
előre kifizetett munkaexp
  1. dead horse
   USA: de'd hɔː'rs UK: ded hɔːs
váltót kifizetniexp
  1. meet a bill
   USA: miː't eɪ' bɪ'l UK: miːt eɪ bɪl
teljesen kifizetveexp
  1. fully paid
   USA: fʊ'liː· peɪ'd UK: fʊliː peɪd
nem kifizetődőadj
  1. unremunerative
   UK: ʌnrɪmjuːnərətɪv
  1. unprofitable
   USA: ʌ·nprɔ'fʌ·tʌ·bʌ·l UK: ʌnprɔfɪtəbl
(váltót) bemutatásra kifizetexp
  1. pay on demand
   USA: peɪ' ɔ'n dɪ"mæ'nd UK: peɪ ɔn dɪmɑnd
csekket visszaküld, kifizetését megtagadjav
  1. bounce
   USA: baʊ'ns UK: baʊns
pénzt kis összegenként kifizetv
  1. pay out
   USA: peɪ' aʊ't UK: peɪ aʊt
Report or add missing word to a dictionary...