3 matches in 2 dictionaries. Details
kipukkadásnoun
    1. bursting
      USA: bəː'stɪ·ŋ UK: bəːstɪŋ
majd kipukkadt a nevetéstőlexp
kipukkadundef
  1. léggömb
    1. figurative gen sgonfiarsi
Report or add missing word to a dictionary...