COVID-19 Fight
50 matches in 7 dictionaries. Details
kitűzv
  1. uprear
   UK: ʌprɪə
  1. set out
   USA: se't aʊ't UK: set aʊt
  1. set off
   USA: se't ɔː'f UK: set ɔf
  1. rear
   USA: rɪ'r UK: rɪər
  1. put out
   USA: pʊ't aʊ't UK: pʊt aʊt
  1. pin up
   USA: pɪ'n ʌ'p UK: pɪn ʌp
  1. pin on
   USA: pɪ'n ɔ'n UK: pɪn ɔn
  1. name
   USA: neɪ'm UK: neɪm
  1. mark out
   USA: mɔ'rk aʊ't UK: mɑk aʊt
  1. US locate
   USA: loʊ'keɪ"t UK: loʊkeɪt
  1. fix
   USA: fɪ'ks UK: fɪks
  1. envisage
   USA: e·nvɪ'zɪ·ʤ UK: ɪnvɪzɪʤ
  1. appoint
   USA: ʌ·pɔɪ'nt UK: əpɔɪnt
kitűz (célul)exp
kitűzésnoun
 1. arch
  1. tracing
   USA: treɪ'sɪ·ŋ UK: treɪsɪŋ
  1. setout
   UK: setaʊt
  1. layout
   USA: leɪ'aʊ"t UK: leɪaʊt
  1. flying
   USA: flaɪ'ɪ·ŋ UK: flaɪɪŋ
kitűzi a napotexp
  1. settle the day
   USA: se'tʌ·l ðiː· deɪ' UK: setl ðiː deɪ
kitűzi az esküvő napjátexp
  1. name the day
   USA: neɪ'm ðiː· deɪ' UK: neɪm ðiː deɪ
kitűzöttadj
  1. appointed
   USA: ʌ·pɔɪ'ntʌ·d UK: əpɔɪntɪd
kitűzött célnoun
  1. ambition
   USA: æ·mbɪ'ʃʌ·n UK: æmbɪʃn
kitűzött célom, hogyexp
  1. the object i propose to myself
   USA: ðiː· ʌ·bʤe'kt aɪ' prʌ·poʊ'z tʌ· maɪ"se'lf UK: ðiː ɔbʤɪkt aɪ prəpoʊz tuː maɪself
kitűzőnoun
  1. pin
   USA: pɪ'n UK: pɪn
 1. arch
  1. leader
   USA: liː'dəː· UK: liːdər
  1. badge
   USA: bæ'ʤ UK: bæʤ
kitűző cöveknoun
  1. spud
   USA: spʌ'd UK: spʌd
kitűző jelnoun
  1. datum, data
   USA: deɪ'tʌ·m dæ'tʌ· UK: deɪtəm deɪtə
kitűzőkarónoun
  1. stake
   USA: steɪ'k UK: steɪk
  1. staff
   USA: stæ'f UK: stɑf
  1. pin
   USA: pɪ'n UK: pɪn
  1. peg
   USA: pe'g UK: peg
célul kitűzv
  1. propose
   USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
zászlót kitűzexp
  1. fly a flag
   USA: flaɪ' eɪ' flæ'g UK: flaɪ eɪ flæg
földmunka kitűzésenoun
  1. alignment
   USA: ʌ·laɪ'nmʌ·nt UK: əlaɪnmənt
kitűzv
kitűzésnoun
 1. naut
  1. e Marke
   'maɐkə
   1. pluralForm:
   2. Marken
   1. genitiveForm:
   2. Marke
kitűzv
 1. zászlót
kitűzv
 1. időpontot
Report or add missing word to a dictionary...