COVID-19 Fight
316 matches in 9 dictionaries. Details
kocsinoun
  1. wagon
   USA: wæ'gʌ·n UK: wægən
  1. US rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. coach
   USA: koʊ'tʃ UK: koʊtʃ
  1. cart
   USA: kɔ'rt UK: kɑt
 1. econ
  1. carrier
   USA: kæ'riː·əː· UK: kærɪər
  1. carriage
   USA: kæ'rɪ·ʤ UK: kærɪʤ
  1. CAR
   USA: kɔ'r UK: kɑr
  1. auto
   USA: ɔː'toʊ· UK: ɔːtoʊ
kocsiv
  1. coach
   USA: koʊ'tʃ UK: koʊtʃ
kocsiablaknoun
  1. glass
   USA: glæ's UK: glɑs
kocsiátjáró harmonikanoun
  1. gangway flexible bellows
   UK: gæŋweɪ fleksəbl beloʊz
kocsibehajtónoun
 1. car
  1. US driveway
   USA: draɪ'vweɪ" UK: draɪvweɪ
kocsibejáratnoun
  1. carriage gateway
   USA: kæ'rɪ·ʤ geɪ'tweɪ" UK: kærɪʤ geɪtweɪ
kocsibőrnoun
  1. apron
   USA: eɪ'prʌ·n UK: eɪprən
kocsi egymás elé fogott két lóvalnoun
  1. tandem
   USA: tæ'ndʌ·m UK: tændəm
kocsi-előszólítónoun
  1. linkman, linkmen
   UK: lɪŋkmæn lɪŋkmen
kocsielőtérnoun
  1. US platform
   USA: plæ'tfɔː"rm UK: plætfɔːm
 1. rail
  1. bay
   USA: beɪ' UK: beɪ
kocsiemelőnoun
  1. jack
   USA: ʤæ'k UK: ʤæk
 1. ind
  1. crab
   USA: kræ'b UK: kræb
  1. car-jack
   USA: kɔ'rʤæ"k UK: kɑrʤæk
  1. auto lift
   USA: ɔː'toʊ· lɪ'ft UK: ɔːtoʊ lɪft
kocsiernyőnoun
  1. tilt
   USA: tɪ'lt UK: tɪlt
kocsifékező berendezésnoun
  1. retarder
   UK: rɪtɑdər
kocsifelhajtónoun
 1. car
  1. US driveway
   USA: draɪ'vweɪ" UK: draɪvweɪ
  1. drive
   USA: draɪ'v UK: draɪv
kocsifeljárónoun
  1. drive
   USA: draɪ'v UK: draɪv
  1. drive-way
   USA: draɪ'vweɪ" UK: draɪvweɪ
kocsifordulónoun
 1. rail
  1. turnaround
   USA: təː'nəː·aʊ"nd UK: təːnəraʊnd
kocsigyártónoun
  1. cartwright
   USA: kɔ'rtraɪ"t UK: kɑtraɪt
kocsihajtónoun
  1. Charioteer
   UK: tʃærɪətɪər
(kocsi)hátsó csomagtartóv
  1. boot
   USA: buː't UK: buːt
kocsijával nekiszalad vminekv
Report or add missing word to a dictionary...