COVID-19 Fight
71 matches in 7 dictionaries. Details
korosadj
  1. elderly
   USA: e'ldəː·liː· UK: eldəliː
  1. aged
   USA: eɪ'ʤʌ·d UK: eɪʤɪd
korosabbadj
  1. elder
   USA: e'ldəː· UK: eldər
korosodásnoun
  1. aging
   USA: eɪ'ʤɪ·ŋ UK: eɪʤɪŋ
korosodóadj
  1. elderly
   USA: e'ldəː·liː· UK: eldəliː
  1. aging
   USA: eɪ'ʤɪ·ŋ UK: eɪʤɪŋ
korosztálynoun
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. A termékkel a 18-28 év közötti korosztályt célozzuk meg.
    1. The product is aimed at young people in the 18-28 age range.
 1. mil
  1. class
   USA: klæ's UK: klɑs
korosztálybeliv
  1. peer
   USA: pɪ'r UK: pɪər
  1. Sok tinédzser a kortárs nyomást jelöli meg annak fő okaként, hogy miért kezdett el dohányozni.
    1. Many teenagers give peer pressure as a major reason for why they start smoking.
kórosadj
  1. peccant
   UK: pekənt
  1. pathological
   USA: pæ"θʌ·lɔ'ʤɪ·kʌ·l UK: pæθəlɔʤɪkl
  1. morbid
   USA: mɔː'rbʌ·d UK: mɔːbɪd
  1. diseased
   USA: dɪ"ziː'zd UK: dɪziːzd
kórosan álmosadj
  1. somnolent
   USA: sɔ'mnʌ·lʌ·nt UK: sɔmnələnt
kóros jelenségnoun
 1. bot
  1. figurative weed
   USA: wiː'd UK: wiːd
kóros képződményexp
  1. morbid growth
   USA: mɔː'rbʌ·d groʊ'θ UK: mɔːbɪd groʊθ
kóros lehűlésnoun
  1. hypothermia
   USA: haɪ"pʌ·θəː'miː·ʌ·
körös-körüladv
  1. around
   USA: əː·aʊ'n UK: əraʊnd
  1. all round
   USA: ɔː'l raʊ'nd UK: ɔːl raʊnd
  1. about
   USA: ʌ·baʊ't UK: əbaʊt
  1. A mérnök futó pillantást vetett körös-körül, aztán letelepedett egy sziklatömbre.
    1. After having cast a quick look about him, the engineer seated himself upon a rock.
korosnoun
  1. betagt
   bə'taːkt
  1. bejahrt
   bə'ʝaːɐt
korosztálynoun
kórosadj
  1. pathologisch
   pato'loːgɪʃ
körös-körüladv
  1. umher
   ʊm'heːɐ
  1. um und um
   'ʊm 'ʊnt 'ʊm
körös-körüladv
korosadj
Report or add missing word to a dictionary...