COVID-19 Fight
57 matches in 9 dictionaries. Details
létszámnoun
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. headcount
   USA: he'dkaʊ"nt UK: hedkaʊnt
létszámcsökkentésnoun
  1. informal US shakeout
   USA: ʃeɪ'kaʊ"t UK: ʃeɪkaʊt
  1. layoff
   USA: leɪ'ɔː"f UK: leɪɔːf
  1. informal US lay-off
   USA: leɪ'ɔː"f UK: leɪɔːf
  1. cut-back
   USA: kʌ'tbæ"k UK: kʌtbæk
  1. axe
   USA: æ'ks UK: æks
  1. ax
   USA: æ'ks UK: æks
létszám felettinoun
  1. supernumerary
   UK: sjuːpənjuːmərəriː
létszámfölöttiadj
  1. supernumerary
   UK: sjuːpənjuːmərəriː
létszám fölöttiadj
  1. super
   USA: suː'pəː· UK: suːpər
létszámjelentésnoun
létszámleépítésexp
  1. the axe
   USA: ðiː· æ'ks UK: ðiː æks
  1. cut-back
   USA: kʌ'tbæ"k UK: kʌtbæk
létszám megállapításanoun
  1. headcount
   USA: he'dkaʊ"nt UK: hedkaʊnt
felvett létszámnoun
  1. intake
   USA: ɪ'nteɪ"k UK: ɪnteɪk
teljes létszámexp
  1. complement
   USA: kɔ'mplʌ·mʌ·nt UK: kɔmplɪmənt
birkanyírók létszámanoun
  1. Aus board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
nagy létszámbanexp
  1. in great strength
   USA: ɪ'n greɪ't stre'ŋθ UK: ɪn greɪt streŋθ
teljes létszámbanadv
  1. in full force
   USA: ɪ'n fʊ'l fɔː'rs UK: ɪn fʊl fɔːs
kirúgni létszámleépítés miatt, létszámleépítés miatt elbocsájtottv
  1. be redundant
   USA: biː· rʌ·dʌ'ndʌ·nt UK: biː rɪdʌndənt
hirtelen létszámszaporulatnoun
  1. figurative bulge
   USA: bʌ'lʤ UK: bʌlʤ
csekély létszámúexp
  1. small in numbers
   USA: smɔː'l ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: smɔːl ɪn nʌmbəz
  1. few in number
   USA: fyuː' ɪ'n nʌ'mbəː· UK: fjuː ɪn nʌmbər
kis létszámúexp
  1. small in numbers
   USA: smɔː'l ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: smɔːl ɪn nʌmbəz
  1. few in number
   USA: fyuː' ɪ'n nʌ'mbəː· UK: fjuː ɪn nʌmbər
határozatképességhez szükséges legkisebb létszámnoun
  1. quorum
   USA: kwɔː'rʌ·m UK: kwɔːrəm
létszámnoun
  1. figurative e Stärke
   1. pluralForm:
   2. Stärken
   1. genitiveForm:
   2. Stärke
  1. r Bestand
   bə'ʃtant
létszámleépítésnoun
Report or add missing word to a dictionary...