COVID-19 Fight
130 matches in 9 dictionaries. Details
lakásnoun
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. A mérési terület sík és egyenletes legyen.
    1. The test area shall be flat and horizontal.
lakásnoun
  1. informal slang shop
   USA: ʃɔ'p UK: ʃɔp
  1. rooms
   USA: ruː'mz UK: ruːmz
  1. quarters
   USA: kwɔː'rtəː·z UK: kwɔːtəz
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. lodgings
   USA: lɔ'ʤɪ·ŋz UK: lɔʤɪŋz
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
  1. US home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. habitation
   USA: hæ"bʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: hæbɪteɪʃn
  1. UK flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. Tegnap éjjel láttalak, hogy bemásztál ebbe a lakásba.
    1. Last night I saw you climbing into this flat.
  1. dwelling
   USA: dwe'lɪ·ŋ UK: dwelɪŋ
  1. literary old bower
   USA: baʊ'əː· UK: baʊər
  1. US apartment
   USA: ʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: əpɑtmənt
lakásadónoun
  1. habitation tax
   USA: hæ"bʌ·teɪ'ʃʌ·n tæ'ks UK: hæbɪteɪʃn tæks
lakás befogadóképességenoun
  1. houseful
   USA: haʊ'sfʌ·l UK: haʊsfʊl
lakáscímnoun
  1. home address
   USA: hoʊ'm ʌ·dre's UK: hoʊm ədres
lakáscserenoun
  1. regional shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
lakásépítésnoun
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
lakás(épitési) hitelnoun
  1. mortgage
   USA: mɔː'rgɪ·ʤ UK: mɔːgɪʤ
lakásépítkezési tervexp
  1. housing programme
   USA: haʊ'zɪ·ŋ proʊ'græ"m UK: haʊzɪŋ proʊgræm
lakásépítő szövetkezetnoun
  1. building society
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ sʌ·saɪ'ʌ·tiː· UK: bɪldɪŋ səsaɪətiː
  1. building and loan association
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ ʌ·nd loʊ'n ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: bɪldɪŋ ənd loʊn əsoʊsɪeɪʃn
lakás és ellátásexp
  1. board and lodging
   USA: bɔː'rd ʌ·nd lɔ'ʤɪ·ŋ UK: bɔːd ənd lɔʤɪŋ
  1. bed and board
   USA: be'd ʌ·nd bɔː'rd UK: bed ənd bɔːd
lakáshiánynoun
  1. housing shortage
   USA: haʊ'zɪ·ŋ ʃɔː'rtʌ·ʤ UK: haʊzɪŋ ʃɔːtɪʤ
lakásjegyzéknoun
  1. directory
   USA: dɪ·re'ktəː·iː· UK: dɪrektəriː
lakáskérdésexp
  1. housing problem
   USA: haʊ'zɪ·ŋ prɔ'blʌ·m UK: haʊzɪŋ prɔbləm
lakáskulcsnoun
  1. latchkey
   USA: læ'tʃkiː" UK: lætʃkiː
lakáskultúraexp
  1. interior furnishing
   USA: ɪ"ntɪ'riː·əː· fəː'nɪ"ʃɪ·ŋ UK: ɪntɪərɪər fəːnɪʃɪŋ
lakásokban rendezett müanyag-edény vásárexp
  1. Tupperware party
   USA: tʌ'pəː·we"r pɔ'rtiː· UK: tʌpəweə pɑtiː
lakáson belüli egyéni elkülönülésnoun
  1. privacy
   USA: praɪ'vʌ·siː· UK: prɪvəsiː
lakásproblémaexp
  1. housing / the - problem
   USA: haʊ'zɪ·ŋ ðiː· prɔ'blʌ·m UK: haʊzɪŋ ðiː prɔbləm
lakást bérelexp
  1. rent a flat
   USA: re'nt eɪ' flæ't UK: rent eɪ flæt
  1. flat / rent a -
   USA: flæ't re'nt eɪ' UK: flæt rent eɪ
Report or add missing word to a dictionary...