COVID-19 Fight
445 matches in 17 dictionaries. Details
lapv
  1. slab
   USA: slæ'b UK: slæb
 1. math
  1. side
   USA: saɪ'd UK: saɪd
  1. informal sheet
   USA: ʃiː't UK: ʃiːt
  1. A bizonyítvány egyetlen lapból áll.
    1. The certificate consists of a single sheet.
  2. A kenu csapszegekkel kivert bádoglemezből készült.
    1. It was a canoe made of sheet-iron bolted together.
  1. section
   USA: se'kʃʌ·n UK: sekʃn
  1. plate
   USA: pleɪ't UK: pleɪt
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. face
   USA: feɪ's UK: feɪs
  1. card
   USA: kɔ'rd UK: kɑd
lapálynoun
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. A Nagy-Alföld felszínét a folyók alakították.
    1. The surface of the Great Hungarian Plain was formed by the rivers.
  2. Köves ösvény ereszkedett le meredek lépcsőként a lapályra.
    1. A rough path descended like a steep stair into the plain.
  3. A mocsár széles síkságban végződött, s azon valami fény pislákolt.
    1. The marsh ended in a broad plain where a light twinkled.
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. Órákon át sétálgattunk szerelmesek módjára a yarmouthi ősi, kopár lapályon.
    1. We used to walk about that dim old flat at Yarmouth in a loving manner, hours and hours.
  2. Még mindig egyedül voltak a síkságnak ezen a szélén.
    1. They were still alone here at the edge of the flat.
lapátv
  1. shovel
   USA: ʃʌ'vʌ·l UK: ʃʌvl
 1. techn
  1. fly
   USA: flaɪ' UK: flaɪ
lapátkeréknoun
  1. paddle
   USA: pæ'dʌ·l UK: pædl
  1. paddle wheel
   USA: pæ'dʌ·l hwiː'l UK: pædl wiːl
lapátkerekes hajónoun
lapátkezűadj
  1. informal ham-fisted
lapátnyinoun
  1. spadeful
   UK: speɪdfʊl
  1. shovelful
   UK: ʃʌvlfʊl
lapátolv
  1. shovel
   USA: ʃʌ'vʌ·l UK: ʃʌvl
lapátolásnoun
  1. scoop
   USA: skuː'p UK: skuːp
lapátolónoun
  1. shoveller
   UK: ʃʌvələ
  1. shoveler
   UK: ʃʌvlər
  1. scooper
   USA: skuː'pəː· UK: skuːpə
lapátoltv
  1. shovelled
   UK: ʃʌvld
  1. shoveled
   USA: ʃʌ'vʌ·ld UK: ʃʌvld
lapátosnoun
  1. shoveller
   UK: ʃʌvələ
lapátos keréknoun
 1. engin
  1. turbine
   USA: təː'baɪ·n UK: təːbaɪn
lapburkolatexp
  1. flooring tile
   USA: flɔː'rɪ·ŋ taɪ'l UK: flɔːrɪŋ taɪl
lapcsereexp
  1. page swapping
   USA: peɪ'ʤ swɔ'pɪ·ŋ UK: peɪʤ swɔpɪŋ
lapdobásnoun
  1. formfeed
   UK: fɔːmfiːd
  1. form feed
   USA: fɔː'rm fiː'd UK: fɔːm fiːd
lapickav
  1. pat
   USA: pæ't UK: pæt
lapítv
  1. informal skulk
   USA: skʌ'lk UK: skʌlk
  1. possum
   USA: pɔ'sʌ·m UK: pɔsəm
  1. plate
   USA: pleɪ't UK: pleɪt
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
lapításnoun
  1. skulking
   UK: skʌlkɪŋ
lapítóadj
  1. skulking
   UK: skʌlkɪŋ
  1. hangdog
   UK: hæŋdɔg
  1. hang-dog
   UK: hæŋdɔg
Report or add missing word to a dictionary...