180 matches in 12 dictionaries.
get in the leadundef
We are market leaders in ...undef
keep someone in leading stringsundef
leadv
  1. hand down
   USA: hæ'nd daʊ'n UK: hænd daʊn
lead (ágyúlövést)v
  1. poop
   USA: puː'p UK: puːp
leadás (hőé)noun
  1. egress
   USA: ɪ·gre's UK: iːgres
lead egy kóbor numerátv
  1. yard on sy
   USA: yɔ'rd ɔ'n saɪ'
leadónoun
  1. transmitting
   USA: træ·nsmɪ'tɪ·ŋ UK: trænzmɪtɪŋ
  1. broadcaster
   USA: brɔː'dkæ"stəː· UK: brɔːdkɑstə
leadott teljesítményexp
  1. delivered power
   USA: dʌ·lɪ'vəː·d paʊ'əː· UK: dɪlɪvəd paʊər
lead (pályázatot, diplomamunkát)v
  1. submit
   USA: sʌ·bmɪ't UK: səbmɪt
lead (rádión)v
  1. flash
   USA: flæ'ʃ UK: flæʃ
megőrzésre leadv
  1. US check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
díszlövést leadó szakasznoun
  1. firing squad
   USA: faɪ'əː·rɪ·ŋ skwɔ'd UK: faɪərɪŋ skwɔd
közvetlen közelről leadottadj
  1. point-blank
   UK: pɔɪntblæŋk
konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. (PHARE)noun
  1. consortium
   USA: kʌ·nsɔː'rʃyʌ·m UK: kənsɔːtɪəm
leadv
  1. gyors-/össz-/sortüzet abfeuern
leadv
  1. lövést lösen
leadv
leadónoun
 1. telco
Report or add missing word to a dictionary...