46 matches in 8 dictionaries. Details
leeresztnoun
  1. sluice
   USA: sluː's UK: sluːs
  1. ring down
   USA: rɪ'ŋ daʊ'n UK: rɪŋ daʊn
  1. lower
   USA: loʊ'əː· UK: loʊər
  1. let down
   USA: le't daʊ'n UK: let daʊn
 1. naut
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. dip
   USA: dɪ'p UK: dɪp
  1. deflate
   USA: dʌ·fleɪ't UK: dɪfleɪt
  1. blow out
   USA: bloʊ' aʊ't UK: bloʊ aʊt
leeresztésnoun
  1. lowering
   USA: loʊ'əː·ɪ·ŋ UK: loʊərɪŋ
 1. naut
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
  1. deflation
   USA: dʌ·fleɪ'ʃʌ·n UK: dɪfleɪʃn
leeresztett gumiabroncsexp
  1. deflated tyre
   USA: dʌ·fleɪ'tʌ·d taɪ'r UK: dɪfleɪtɪd taɪər
leeresztett vitorlákkalexp
  1. under bare poles
   USA: ʌ'ndəː· be'r poʊ'lz UK: ʌndər beər poʊlz
leeresztőnoun
  1. escape
   USA: ʌ·skeɪ'p UK: ɪskeɪp
leeresztőcsapnoun
  1. bib cock
   USA: bɪ'b kɔ'k UK: bɪb kɔk
leeresztő csatornanoun
  1. sluice
   USA: sluː's UK: sluːs
hang leeresztéseexp
  1. cadence of voice
   USA: keɪ'dʌ·ns ʌ·v vɔɪ's UK: keɪdəns ɔv vɔɪs
vizet leereszt, lecsapolexp
hajófalnyílás víz leeresztésérenoun
 1. naut
  1. scupper
   USA: skʌ'pəː· UK: skʌpər
leeresztv
 1. fegyvert
leeresztésnoun
  1. e Senkung
   'zɛŋkʊŋ
leeresztv
 1. gumimatrac
leeresztv
  1. descendre
   avoir segédigével
 1. naut
leeresztv
 1. daruról arch
  1. argot mouler
leeresztésnoun
leeresztésnoun
 1. dagadásé
leeresztőnoun
 1. motoron techn
leeresztv
  1. spuścić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. spuszczę
   1. thirdPersonSingular:
   2. spuści
   1. seeAlso:
  2. spuszczać
   1. firstPersonSingular:
   2. spuszczam
   1. thirdPersonSingular:
   2. spuszcza
   1. seeAlso:
Report or add missing word to a dictionary...