COVID-19 Fight
legfontosabbadj
  1. topmost
   UK: tɔpmoʊst
  1. supreme
   USA: səː·priː'm UK: suːpriːm
  1. staple
   USA: steɪ'pʌ·l UK: steɪpl
  1. principal
   USA: prɪ'nsʌ·pʌ·l UK: prɪnsəpl
  1. Ez volt a legfontosabb kérdés.
    1. This was the principal question.
  1. primal
   USA: praɪ'mʌ·l UK: praɪml
  1. premier
   USA: priː·mɪ'r UK: premɪər
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. chief
   USA: tʃiː'f UK: tʃiːf
legfontosabb árunoun
  1. staple
   USA: steɪ'pʌ·l UK: steɪpl
legfontosabb árucikknoun
  1. staple
   USA: steɪ'pʌ·l UK: steɪpl
legfontosabb élelmiszerekexp
  1. staple food
   USA: steɪ'pʌ·l fuː'd UK: steɪpl fuːd
fö- , legfontosabb, elsö(rendü)v
  1. prime
   USA: praɪ'm UK: praɪm
fő, legfontosabb, leglényegesebbnoun
  1. main
   USA: meɪ'n UK: meɪn
közös agrárpolitika - Az EU egyik legfontosabb közös joganyaga (PHARE)exp
  1. Common Agricultural Policy (CAP)
   USA: kɔ'mʌ·n æ"grʌ·kʌ'ltʃəː·ʌ·l pɔ'lʌ·siː· kæ'p UK: kɔmən ægrɪkʌltʃərəl pɔləsiː kæp
stratégiai terv - A Phare programok legfontosabb tervdokumentuma. (PHARE)exp
  1. Strategic Plan
   USA: strʌ·tiː'ʤɪ·k plæ'n UK: strətiːʤɪk plæn
az EU Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, az EU döntéshozó szerve. A Tanács a Phare-program legfontosabb szabályait 3906/89 sz. (EEC/EURATOM) rendeletében fektette le. Az Európai Parlamenttel összhangban a Taexp
Report or add missing word to a dictionary...