COVID-19 Fight
219 matches in 9 dictionaries. Details
lemeznoun
  1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
  1. slab
   USA: slæ'b UK: slæb
  1. informal sheet
   USA: ʃiː't UK: ʃiːt
  1. A bizonyítvány egyetlen lapból áll.
    1. The certificate consists of a single sheet.
  2. A kenu csapszegekkel kivert bádoglemezből készült.
    1. It was a canoe made of sheet-iron bolted together.
  1. section
   USA: se'kʃʌ·n UK: sekʃn
  1. old scale
   USA: skeɪ'l UK: skeɪl
  1. plate
   USA: pleɪ't UK: pleɪt
  1. membrane
   USA: me'mbreɪ"n UK: membreɪn
  1. flake
   USA: fleɪ'k UK: fleɪk
  1. disk
   USA: dɪ'sk UK: dɪsk
  1. disc
   USA: dɪ'sk UK: dɪsk
lemez-alapúadj
lemez behívóprogram hibaexp
  1. disc boot failure
   USA: dɪ'sk buː't feɪ'lyəː· UK: dɪsk buːt feɪljər
lemez blokk foglaltsági térképexp
  1. storage map file
   USA: stɔː'rʌ·ʤ mæ'p faɪ'l UK: stɔːrɪʤ mæp faɪl
lemezborítónoun
  1. record sleeve
   USA: re'kəː·d sliː'v UK: rɪkɔːd sliːv
  1. record jacket
   USA: re'kəː·d ʤæ'kʌ·t UK: rɪkɔːd ʤækɪt
  1. jacket
   USA: ʤæ'kʌ·t UK: ʤækɪt
lemezburkolatnoun
  1. plating
   USA: pleɪ'tɪ·ŋ UK: pleɪtɪŋ
lemez-cserenoun
lemezeknoun
  1. disks
   USA: dɪ'sks UK: dɪsks
lemezekénoun
  1. disk's
   USA: dɪ'sks UK: dɪsks
lemezekenexp
  1. on the disks
   USA: ɔ'n ðiː· dɪ'sks UK: ɔn ðiː dɪsks
lemezelv
  1. veneer
   USA: vʌ·nɪ'r UK: vənɪər
  1. plate
   USA: pleɪ't UK: pleɪt
  1. laminate
   USA: læ'mʌ·neɪ"t UK: læmɪneɪt
lemez-elérésnoun
lemezelésnoun
  1. plating
   USA: pleɪ'tɪ·ŋ UK: pleɪtɪŋ
lemez ellenőrzési hozzáférési pontokexp
  1. diskette controller ports
   USA: dɪ"ske't kʌ·ntroʊ'ləː· pɔː'rts
lemezeltadj
  1. laminated
   USA: læ'mʌ·neɪ"tʌ·d UK: læmɪneɪtɪd
lemezenexp
  1. on the disk
   USA: ɔ'n ðiː· dɪ'sk UK: ɔn ðiː dɪsk
lemezesadj
  1. tabular
   UK: tæbjʊlər
lemezes bepárlóexp
  1. plate evaporator
   USA: pleɪ't iː·væ'pəː·eɪ"təː· UK: pleɪt ɪvæpəreɪtə
lemezes bőrlehámlásnoun
  1. exfoliation
   USA: e·ksfoʊ"liː·eɪ'ʃʌ·n UK: eksfoʊlɪeɪʃən
lemezes csápúadj
Report or add missing word to a dictionary...