COVID-19 Fight
24 matches in 2 dictionaries. Details
licknoun USA: lɪ'k UK: lɪk
lick and a promisenoun USA: lɪ'k ʌ·nd eɪ' prɔ'mʌ·s UK: lɪk ənd eɪ prɔmɪs
lick into shapev USA: lɪ'k ɪ"ntʌ· ʃeɪ'p UK: lɪk ɪntuː ʃeɪp
lick offv USA: lɪ'k ɔː'f UK: lɪk ɔf
lick one's chopexp USA: lɪ'k wʌ'nz tʃɔ'p UK: lɪk wʌnz tʃɔp
lick one's chopsexp USA: lɪ'k wʌ'nz tʃɔ'ps UK: lɪk wʌnz tʃɔps
lick the dustexp USA: lɪ'k ðiː· dʌ'st UK: lɪk ðiː dʌst
lick upv USA: lɪ'k ʌ'p UK: lɪk ʌp
a lick and a promisenoun USA: eɪ' lɪ'k ʌ·nd eɪ' prɔ'mʌ·s UK: eɪ lɪk ənd eɪ prɔmɪs
a lick and a promiseexp USA: eɪ' lɪ'k ʌ·nd eɪ' prɔ'mʌ·s UK: eɪ lɪk ənd eɪ prɔmɪs
that licks meexp USA: ðʌ·t lɪ'ks miː' UK: ðət lɪks miː
at full lickexp USA: æ't fʊ'l lɪ'k UK: ət fʊl lɪk
lickedundef
licked offundef
lickerundef
lickingundef
licking offundef
Report or add missing word to a dictionary...