123
matches in the
lownoun USA: loʊ' UK: loʊ
lownoun USA: loʊ' UK: loʊ
  1. The knights greeted the queen with a low bow.
    1. A lovagok mély meghajlással köszöntötték a királynőt.
  1. Yoghurt may contain a very low amount of lactose.
    1. A joghurt igen csekély mennyiségű tejcukrot tartalmazhat.
  2. Think it over before you decide - he said in a low voice.
    1. Gondold át mielőtt döntesz - mondta csendes hangon.
  3. They all bowed very low to their Queen.
    1. Valamennyien nagyon mélyen meghajoltak királynőjük előtt.
lowv intrans v USA: loʊ' UK: loʊ
lowadj USA: loʊ' UK: loʊ
   1. He usually plays the role of a low fellow in films.
     1. A filmekben általában aljas fickót alakít.
lowadv USA: loʊ' UK: loʊ
  1. The plane flies so low that it can't be seen at the radar.
    1. A gép olyan alacsonyan repül hogy nem látható a radarral.
  1. Her voice was low and hopeless.
    1. Hangja halk volt és reményvesztett.
  1. The lake water level is very low for the time of year.
    1. A tó vízszintje nagyon alacsony az év ezen szakához képest.
low beamexp USA: loʊ' biː'm UK: loʊ biːm
low birthexp USA: loʊ' bəː'θ UK: loʊ bəːθ
low blowexp USA: loʊ' bloʊ' UK: loʊ bloʊ
low comedyexp USA: loʊ' kɔ'mʌ·diː· UK: loʊ kɔmədiː
low companyexp USA: loʊ' kʌ'mpʌ·niː· UK: loʊ kʌmpəniː
low cut dressexp USA: loʊ' kʌ't dre's UK: loʊ kʌt dres
low dressexp USA: loʊ' dre's UK: loʊ dres
low fellowexp USA: loʊ' fe'loʊ· UK: loʊ feloʊ
low feverexp USA: loʊ' fiː'vəː· UK: loʊ fiːvər
low frequencyexp USA: loʊ' friː'kwʌ·nsiː· UK: loʊ friːkwənsiː
low gearnoun USA: loʊ' gɪ'r UK: loʊ gɪər
low gearexp USA: loʊ' gɪ'r UK: loʊ gɪər
low germanexp USA: loʊ' ʤəː'mʌ·n UK: loʊ ʤəːmən
low glassexp USA: loʊ' glæ's UK: loʊ glɑs
low languageexp USA: loʊ' læ'ŋgwʌ·ʤ UK: loʊ læŋgwɪʤ
Report or add missing word to a dictionary...