COVID-19 Fight
25 matches in 8 dictionaries. Details
mégisconj
  1. yet
   USA: ye't UK: jet
  1. És mégis, néha most is olyanokat csinálok, mintha tizenkét éves lennék.
    1. And yet I still act sometimes like I was only about twelve.
  1. still
   USA: stɪ'l UK: stɪl
  1. De mégis ő lesz a férje.
    1. But still he would be her husband.
  1. notwithstanding
   USA: nɔ"twɪ"θstæ'ndɪ·ŋ UK: nɔtwɪθstændɪŋ
  1. jurist
   USA: ʤʊ'rɪ"st UK: ʤʊərɪst
  1. however
   USA: haʊ"e'vəː· UK: haʊevər
  1. Bár nem tetszik neki az ötlet, lehet mégis beleegyezik.
    1. He doesn't like the idea, however, he may agree to it.
  1. even so
   USA: iː'vʌ·n soʊ' UK: iːvn soʊ
  1. eat one's words
   USA: iː't wʌ'nz wəː'dz UK: iːt wʌnz wəːdz
  1. casement
   UK: keɪsmənt
  1. all the same
   USA: ɔː'l ðiː· seɪ'm UK: ɔːl ðiː seɪm
  1. after all
   USA: æ'ftəː· ɔː'l UK: ɑftər ɔːl
mégiscsakexp
  1. after all
   USA: æ'ftəː· ɔː'l UK: ɑftər ɔːl
ez már mégiscsak sok!exp
  1. that's a bit thick!
   UK: ðəts eɪ bɪt θɪk
ez már mégis (csak) sokexp
  1. that's a bit thick
   UK: ðəts eɪ bɪt θɪk
mégisadv
mégisconj
  1. mondat közben, hangsúlyos doch
   'dɔx
mégiscsakadv
  1. immerhin
   ɪmɐ'hɪn
mégis, mindamellett, mindazonáltalexp
mégiscsakundef
mégiscsak oda kell menniundef
mégis egy lépéstundef
 1. Power Point
mégis: nincs több műveletundef
nincs csontja a nyelvnek, mégis vele ütlegelnekundef
mégisadv
  1. szereti, mégis veri
    1. обича го, ~ го бие
  1. a bivalytehén fekete, mégis/ám fehér tejet ad
    1. биволицата е черна, а дава бяло мляко
mégiscsakadv
mégis(csak)conj
Report or add missing word to a dictionary...